Ramavtal med Danske Bank

Avtalsnummer

Dnr 2021/740

Leveransperiod

2022-08-01 till 2026-07-31

Förlängning

Ramavtalet kan förlängas med ett plus ett år, som längst till och med 2028-07-31

Avropsrutiner

Avrop sker enligt förnyad konkurrensutsättning, för delar som inte omfattas av tjänstepaketet eller valutabanken.