Press och publicerat

Här hittar du våra rapporter, pressmeddelanden, remissvar med mera.

Mats Lilja

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja

Riksgäldens uppdrag

  • vara statens internbank
  • ta upp lån och förvalta statsskulden
  • ge statliga garantier och krediter
  • säkra finansieringen av kärnavfall
  • ansvara för insättningsgarantin och investerarskyddet
  • ansvara för statens hantering av banker i kris
Riksgälden miljö med medarbetare

Så styrs och arbetar vi

Riksgälden styrs av lagar, förordningar och riktlinjer från riksdag och regering. Vi beslutar också själva om policyer och riktlinjer för hur vi ska arbeta.

Så arbetar vi
Riksgälden gammalt dokument

Riksgälden grundades 1789

Riksgälden grundades 1789 och är statens centrala finansförvaltning . Läs mer om vår historia fram till finanskrisen på 1990-talet.

Riksgäldens historia