Emissioner

Riksgälden lånar för statens räkning genom att emittera räntebärande värdepapper på kapital- och penningmarknaden. Huvuddelen av upplåningen görs med nominella statsobligationer, realobligationer och statsskuldväxlar i kronor, så kallade statspapper. Men vi ger även ut obligationer i utländsk valuta.

Nominella statsobligationer, realobligationer och statsskuldväxlar emitteras regelbundet i auktioner där Riksgäldens återförsäljare lägger bud. De handlas sedan på andrahandsmarknaden där återförsäljarna har förbundit sig att ställa köp- och säljpriser för dem.

Obligationer i utländsk valuta är ett komplement till den regelbundna upplåningen i kronor. De emitteras via syndikering, vilket betyder att en grupp banker får i uppdrag att genomföra försäljningen.