Tillsatta tjänster

Här listar vi de jobb som har tillsatts under de senaste tre veckorna.

Datumen i listningen nedan anger när beslutet publicerad

2023-11-09 Systemutvecklare BI, Dnr 2023/790

2023-11-14 Handläggare Skuld Backoffice, Dnr 2023/867

2023-11-14 Projektledare / Kreditriskanalytiker, Dnr 2023/721

2023-11-15 Jurist, Dnr 2023/752

2023-11-23 Två analytiker, Dnr 2023/792

Överklagan

Den som vill överklaga ska skriftligen skicka överklagandet till Riksgälden, 103 74 Stockholm som skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd.

Skrivelsen ska ha inkommit tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.