Tillsatta tjänster

Här listar vi de jobb som har tillsatts under de senaste tre veckorna.

Datumen i listningen anger när beslutet publicerades.

  • 2021-04-19 Beredskapshandläggare med fastighetsansvar till Styrning och verksamhetsstöd (2020/379)
  • 2021-03-31 Kommunikatör till kommunikation/stab (dnr 2021/13)

 

Överklagan

Den som vill överklaga ska skriftligen skicka överklagandet till Riksgälden, 103 74 Stockholm som skickar ärendet vidare till Statens överklgandenämnd.

Skrivelsen ska ha inkommit tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.