Tillsatta tjänster

Här listar vi de jobb som har tillsatts under de senaste tre veckorna.

Datumen i listningen anger när beslutet publicerades

 

  • 2021-09-07 Enhetschef för Finansiell stabilitet och konsumentskydd Dnr. 2021/559
  • 2021-09--01 Systemtekniker för IT Dnr. 2021/423
  • 2021-08-27 Senior analytiker  och analytiker för Eknomisk analys Dnr. 2021/203

     

     

 

Överklagan

Den som vill överklaga ska skriftligen skicka överklagandet till Riksgälden, 103 74 Stockholm som skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd.

Skrivelsen ska ha inkommit tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.