Tillsatta tjänster

Här listar vi de jobb som har tillsatts under de senaste tre veckorna.

Datumen i listningen anger när beslutet publicerades. 

  • 2021-06-17 Förvaltning- och projektledare på IT Dnr. 2021/338
  • 2021-06-17 Enhetschef på Finansiell stabilitet och konsumentskydd Dnr. 2020/681
  • 2021-06-10 Enhetschef på IT/Projekt & Utvecklingsstöd Dnr. 2020/990
  • 2021-06-04 Senior Projektledare gröna kreditgarantier på Garanti och Finansiering, projektanställning Dnr 2021/420
  • 2021-06-04 Senior miljöexpert gröna kreditgarantier på Garanti och Finansiering, projektanställning Dnr 2021/421
  • 2021-05-25 Enhetschef på IT/Utvecklingsenheten Dnr 2020/826

Överklagan

Den som vill överklaga ska skriftligen skicka överklagandet till Riksgälden, 103 74 Stockholm som skickar ärendet vidare till Statens överklgandenämnd.

Skrivelsen ska ha inkommit tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.