Tillsatta tjänster

Här listar vi de jobb som har tillsatts under de senaste tre veckorna.

 Datumen i listningen anger när beslutet publicerades.

  • 2020-03-02 IT tekniker Helpdesk (referens 2019/998)
  • 2020-03-02 BI-utvecklare (referens 2019/995)
  • 2020-03-02 Integrationsutvecklare inom .Net IT Utveckling (referens 2019/996)
  • 2020-03-11 Kravanalytiker IT (referens 2019/994)

Överklagan

Den som vill överklaga ska skriftligen skicka överklagandet till Riksgälden, 103 74 Stockholm som skickar ärendet vidare till Statens överklagandenämnd.

Skrivelsen ska ha inkommit tre veckor från det datum då beslutet publicerades. Har skrivelsen kommit in för sent avvisas den.