Gröna obligationer

Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en emission av gröna obligationer senast under 2020. Investerare ska enkelt och tydligt kunna följa vad som finansieras med obligationerna och utvärdera klimat- och miljöeffekterna.

Statens gröna obligationer ska finansiera utgiftsposter i den svenska statsbudgeten som går till hållbara investeringar och projekt. Valet av lämpliga gröna utgifter ska göras utifrån Sveriges klimatpolitiska ramverk och regeringens klimat- och miljöpolitik.

Som investerare ska man tydligt kunna följa och utvärdera de miljö- och klimatsatsningar som finansierats med de statliga gröna obligationerna, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Ramverk tas fram

Riksgälden arbetar tillsammans med Regeringskansliet med att ta fram ett ramverk för de gröna obligationerna. Där beskrivs bland annat hur de gröna utgifterna definieras, väljs ut, redovisas, rapporteras och granskas. Ramverket ska baseras på marknadsstandarden Green Bond Principles.

Emissionsvolymen ska utgå från målet för statsskuldspolitiken och med marginal rymmas inom volymen identifierade gröna utgifter i budgeten.

Emissionen kommer att genomföras under 2020.