Gröna obligationer

Riksgälden förbereder för att emittera en grön obligation i augusti 2020. De pengar som lånas upp ska kopplas till utgifter i statsbudgeten som bidrar till att uppfylla Sveriges miljö- och klimatmål.

Regeringen beslutade i juni 2020 om ramverket för den gröna obligationen och vilka utgifter i statsbudgeten den ska kopplas till. Ramverket klassas av den externa granskaren Cicero som ”mörkt grönt”, den högsta bedömningsnivån. De utgifter som valts ut för obligationen finns bland annat inom områdena klimatinvesteringar, hav och vatten, biologisk mångfald och järnvägsunderhåll.

Med denna nya obligation kan vi erbjuda investerare ett
placeringsalternativ med låg risk och en tydligt grön stämpel, säger Anna Sjulander, tillförordnad skuldförvaltningschef på Riksgälden.

Riksgälden bedömer att emissionsvolymen kommer att bli omkring 20 miljarder kronor. Emissionen görs i svenska kronor under Riksgäldens program för Euro Medium Term Notes (EMTN).

Obligationen emitteras via syndikering, vilket betyder att en grupp banker får i uppdrag att genomföra försäljningen.

Det som särskiljer den gröna obligationen från övriga obligationer är att investerare som köper den ska kunna följa vilka statliga utgifter obligationen kopplas till och vilka miljö- och klimateffekter utgifterna bidrar till att uppnå.