Stor efterfrågan när Riksgälden emitterar grön obligation

Pressmeddelande 1 september 2020

Riksgälden lånade i dag upp 20 miljarder kronor genom att för första gången emittera en grön obligation. Pengarna ska kopplas till utgifter i statsbudgeten som bidrar till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

Efterfrågan var stor på obligationen som har en löptid på tio år. Totalt kom det in bud på drygt 47 miljarder kronor från 72 enskilda investerare. Emissionen gjordes genom att en grupp banker sålde obligationen till villkor som Riksgälden godkänt, en så kallad syndikering. Räntan sattes till 0,09 procent.

Det är tydligt och glädjande att det finns ett utbrett engagemang för hållbarhetsfrågor på finansmarknaden. Investerare från hela världen har visat ett stort intresse både för vår gröna obligation och för Sveriges miljö- och klimatpolitik, säger Anna Sjulander, tillförordnad skuldförvaltningschef på Riksgälden.

Regeringen beslutade i juni om ramverket för statens gröna obligation och urvalet av utgifter som pengarna från obligationen ska knytas till, bland annat skydd av värdefull natur, klimatinvesteringar och järnvägsunderhåll. Ramverket bedömdes som “mörkt grönt” – den högsta nivån – av den externa granskaren Cicero.

Sveriges höga miljö- och klimatambitioner i kombination med stabila statsfinanser har gjort att vi kunnat erbjuda en obligation med både låg risk och en mörkgrön stämpel. Det attraherade såväl våra traditionella som nya investerare, säger Johan Bergström, tillförordnad upplåningschef på Riksgälden.

Lånevillkor
Emittent Kingdom of Sweden genom Riksgäldskontoret 
Storlek 20 miljarder kronor
Kupong 0,125%
Förfallodatum 9 september 2030
Pris 100,348
Ränta 0,09%
Ledarbanker Barclays, Danske Bank, NatWest Markets, SEB and Swedbank
Fördelning mellan regioner
Sverige 61,5%
Storbritannien 17,9%
Europa och mellanöstern 8,4%
Norden ex. Sverige 7,2%
Amerikanska kontinenten 4,5%
Asien 0,5%
Fördelning mellan investerarkategorier
Pensionsfonder 45,6%
Fondförvaltare 32,9%
Försäkring 8,5%
Banker  8,1%
Övriga 4,9%

Relaterat innehåll

Mer information och länkar till relevanta dokument

Kontakt

Presstelefon: +46 8 613 47 01