Marknadsvårdande repor och byten

Riksgälden erbjuder olika faciliteter för att stödja marknadens funktion. Vi lånar bland annat kortfristigt ut statspapper till återförsäljarna genom repor. På så vis kan återförsäljarna sälja statspapper till investerare utan att riskera att det uppstår leveransproblem.

Repofaciliteten är helt styrd av efterfrågan och erbjuds oavsett statens lånebehov. För att utnyttja repofaciliteten betalar återförsäljarna en premie i förhållande till Riksbankens styrränta. Det innebär att Riksgälden lånar till en ränta som är lägre än styrräntan.

Löpande repor i statspapper

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande repor i statspapper. Räntan är i förhållande till Riksbankens reporänta.

  • Repor (T/N) 40 räntepunkter under Riksbankens reporänta
  • Repor (O/N) 45 räntepunkter under Riksbankens reporänta

För nominella statsobligationer, realobligationer och statsskuldväxlar finns ingen volymbegränsning. 

Repor i nyintroducerade obligationer

För nyintroducerade nominella statsobligationer finns särskilda villkor på 10 räntepunkter under Riksbankens reporänta. För nominella statsobligationer gäller dessa villkor för högst den volym som motsvarar skillnaden mellan 20 miljarder kronor och utgiven volym. Volymen fördelas jämnt mellan återförsäljarna.

Reposwappar

Riksgälden erbjuder återförsäljarna att låna en obligation eller en statsskuldväxel mot att de lånar ut ett annat statspapper under en vecka – en reposwapp. Bytet är likvidneutralt.

Reposwappar i statspapper görs med en veckas löptid i multiplar på 500 miljoner kronor upp till 2 miljarder kronor per statspapper och återförsäljare.

  • Reposwappar (T/W) 30 räntepunkter under Riksbankens reporänta

Utökad facilitet för reposwappar i nominella obligationer under 2020

Riksgälden har beslutat att erbjuda en utökad facilitet för marknadsvårdande reposwappar i nominella statsobligationer under perioden 1 januari till och med 1 december 2020.

Den utökade faciliteten kommer att innebära att volymbegränsningen för reposwappar höjs från 2 miljarder kronor till 4 miljarder kronor per nominell statsobligation och återförsäljare. Därutöver minskas ränteskillnaden från 30 till 20 räntepunkter under Riksbankens reporänta. Reposwapparna ska fortsättningsvis göras likvidneutralt, i multiplar om 500 miljoner kronor och med en löptid på en vecka. 

Den utökade faciliteten kommer att utvärderas och kan komma att förlängas.

Byten av realobligationer

Återförsäljare har via Riksgälden möjlighet att byta realobligationer. Bytesräntor baseras på rådande marknadsräntor och efterfrågan samt en viss premie. Återförsäljare får göra byten för motsvarande högst 500 miljoner kronor per kalendervecka. Bytena får göras kursriskneutralt, nominellt och likvidneutralt. Faciliteten upphör när obligationen blir kortare än ett år.

De dagar Riksgälden och Riksbanken genomför auktioner i realobligationer är faciliteten stängd.