Statens internbank

Hos Statens internbank kan myndigheter, affärsverk och statliga bolag få hjälp med finansiella tjänster, bland annat placera medel, ta upp lån till anläggningstillgångar och valutasäkra betalningar.

Kristin Kenne, tillförordnad avdelningschef Statens internbank

Kristin Kenne
Tillförordnad avdelningschef 

Statens internbank ansvarar för den statliga betalningsmodellen. Modellen ska ge möjligheter till effektiva och säkra betalningar, ge god service till myndigheterna och bidra till en god kassahållning i staten.

Avdelningen består av två enheter: Förvaltning och Utveckling

Förvaltning

Enhet Förvaltning ansvarar för verksamhet och systemstöd för myndigheternas lån och placeringar, statens centrala likviditetsstyrning av myndigheternas betalningar, administrationen av statens valutakoncernkonto samt de statliga ramavtalen för betalnings-, kort- och resekontotjänster. Enheten ansvarar även för administrationen av EU-betalningarna samt likviderna från auktioneringen av utsläppsrätter.

Kristin Kenne
Enhetschef Förvaltning

Utveckling

Enhet Utveckling ansvarar för att leda och driva utvecklingsarbetet kring den statliga betalningsmodellen samt annan typ av verksamhetsutveckling genom att tillhandahålla utredningsstöd.

Johan Löfqvist Klass
Enhetschef Utveckling