Remisser och remissvar

Remissvar: Regler om avstängning av statligt anställda

Nyhet 14 juni 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar gällande "Regler om avstängning av statligt anställda" (Fi2024/00814).

Remissvar: Energimyndighetens rapport Styrmedel för CCS och CCU Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid

Nyhet 4 juni 2024 Garantier och lån, Remisser och remissvar

Energimyndigheten föreslår i sin rapport Styrmedel för CCS och CCU (ER 2023:26) bland annat att regelverket för Riksgäldens gröna kreditgarantier ska förtydligas för att säkerställa att kreditgarantier kan ställas ut till infrastruktur som stödjer koldioxidinfångning. (KN2024/00693)

Remissvar: Arbetsrätten under krig och krigsfara

Nyhet 31 maj 2024 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Arbetsrätten under krig och krigsfara" (A2023/01565)

Remissvar: En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur

Nyhet 28 maj 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En ny funktion för krishantering vid allvarliga driftstörningar i den finansiella sektorns digitala infrastruktur" (Fi2024/00185).

Remissvar: Ekonomistyrningsverkets och Statskontorets redovisning av uppdraget att lämna förslag på organisationsförändring

Nyhet 22 maj 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Ekonomistyrningsverkets och Statskontorets redovisning av uppdraget att lämna förslag på organisationsförändring" (Fi 2024/00603).

Remissvar: Delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet

Nyhet 17 maj 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet" (Fö2024/00496).

Remissvar över huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2023

Nyhet 15 maj 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar över huvudbetänkandet "Långtidsutredningen 2023 – Finanspolitisk konjunkturstabilisering" (SOU 2023:85, Fi2024/00446).

Remissvar: Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem

Nyhet 14 maj 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem" (Fi2024-00365).

Remissvar: En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar

Nyhet 2 maj 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "En ny EU-reglering om marknader för kryptotillgångar" (Fi2024/00366).

Remissvar: Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling

Nyhet 2 maj 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Finansiella instrument i distribuerade liggare och vissa frågor om värdepappersavveckling" (SOU 2023:102, Fi2024/00123).

Remissvar: Remiss om förändringar i regelverket för beräkning av Swestr

Nyhet 23 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Remiss om förändringar i regelverket för beräkning av Swestr" (RB2024-00452).

Remissvar: Meddelande om EU:s klimatmål för 2040 samt meddelande om industriell koldioxidförvaltning

Nyhet 23 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på "Meddelande om EU:s klimatmål för 2040 samt meddelande om industriell koldioxidförvaltning" (KN2024/00503).

Remissvar: Stärkt konstitutionell beredskap

Nyhet 16 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar kommitténs förslag och har inga synpunkter på förslagen som lämnas i betänkandet (Ju2023/02742).

Remissvar: Promemorian Digital operativ motståndskraft för finanssektorn

Nyhet 16 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian Digital motståndskraft för finanssektorn (Fi2024/00073).

Remissvar: Förslag till föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar

Nyhet 12 april 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar till Finansinspektionens förslag till föreskrifter om clearing och avveckling av betalningar (Fi23-23012).

Yttranden: Överklagade beslut gällande Vattenfall AB, Ringhals AB och AB Svafo

Nyhet 10 april 2024 Remisser och remissvar

Samtliga bolag har överklagat besluten och regeringen har förelagt Riksgälden att yttra sig över respektive bolags överklagande.

Remissvar: Naturvårdsverkets förslag på författningsändringar av nytt utsläppshandelssystem

Nyhet 11 mars 2024 Statens internbank, Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av Naturvårdsverkets förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för vägtransporter, byggnader med mera, samt promemorian rörande opt-in av ytterligare sektorer. (KN2024/00055).

Remissvar: Uppdaterad pelare 2-metod för särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret

Nyhet 4 mars 2024 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Uppdaterad pelare 2-metod för att bedöma särskilt kapitalbaskrav för marknadsrisker utanför handelslagret" (Fi24-4186).

Remissvar: Kompletterande författningsförslag till Utbetalningsmyndigheten

Nyhet 14 februari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Kompletterande författningsförslag till Utbetalningsmyndigheten" (Fi2023-00880)

Yttrande: Relaterat till ansökningar om lägre ansvarsbelopp för radiologiska olyckor

Nyhet 13 februari 2024 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Strålsäkerhetsmyndigheten har gett Riksgälden möjlighet att bemöta synpunkter på de yttranden som lämnades i december 2023.

...