För anslutna banker och institut

Här hittar du bland annat uppgiftsblanketter och annan information som rör anslutna banker och institut.

Ansökan om prövning av kontovillkor

Banker och institut som omfattas av insättningsgarantin och tar emot insättningar ska ansöka om prövning. Prövningen gäller om villkoren för varje kontoslag som används för att ta emot insättningar omfattas av insättningsgarantin.

Ansökan om prövning av kontovillkor

Ansökan om kompletterande insättningsgaranti (topping-up)

Banker och institut kan ansöka om kompletterande insättningsgaranti eller investerarskydd eftersom skydden kan skilja sig åt i olika länder.

Ansökan om topping-up

Avgifter

Alla banker och institut ska betala avgifter till Riksgälden. Detta regleras enligt lagen om insättningsgaranti och lagen om investerarskydd. Varje bank och institut ska lämna de uppgifter som behövs för beräkning av avgiften.

Avgifter till insättningsgarantin

Avgifter till investerarskyddet

Föreskrifter

Riksgälden har utfärdat föreskrifter om insättningsgarantin och föreskrifter om bankers och instituts skyldighet att lämna uppgifter om insättare och deras insättningar. Här finns bland annat en blankett för rapportering av garanterade insättningar per kvartal.

Till föreskrifterna