Uppgifter till tjänsten digital kontoanmälan

För de institut som har skrivit avtal med Riksgälden rörande tjänst för digital kontoanmälan finns här den uppgiftsblankett som institutet ska fylla i och skicka till Riksgälden.

En stor del av bankkunderna har idag BankID. I händelse av att insättningsgarantin träder in kan kontoinnehavarna gå in på Riksgäldens webbplats, legitimera sig med BankID och anmäla ett konto i en annan bank dit de vill att Riksgälden ska betala ut ersättning.

För de insättare som saknar Bank-ID behöver identifiering ske antingen via besök på ett bankkontor eller via identifieringslösning i en telefonbank. Riksgälden har därför ett samarbete med ett antal institut för kontoanmälan.

Länk till blankett för digital kontoanmälan