Anmäl stora betalningar

In- och utbetalningar som överstiger 500 miljoner kronor under en och samma dag, ska din myndighet förhandsavisera till oss på Riksgälden.

Anmäl gärna stora betalningar så tidigt som möjligt, men allra senast dagen innan.

Stora likvidflöden påverkar statens lånebehov och behöver fångas i våra prognoser. Då blir låne- och placeringsverksamheten effektivare och staten sparar pengar genom en god kassahållning.

Avisering sker till prognos@riksgalden.se