Kortinlösen med mera

Riksgälden tecknade under april 2022 ramavtal för kortinlösen med Nets, Swedbank och Verifone. Ramavtalet börjar gälla den 1 augusti 2022.

Myndigheterna har nio månader på sig att göra sina avrop. Avrop måste vara genomförda senast den sista april 2023. Ramavtalet har en löptid på fyra år med option på ett plus ett års förlängning, som längst till den sista juli 2028.

Till och med den sista juli 2022 ingår kortinlösen i ramavtalet för betalningstjänster. Genomförda avrop är giltiga som längst till och med den sista april 2023, eller tills myndigheten har avropat det nya ramavtalet. Kortinlösen har delvis andra leverantörer än övriga betalningstjänster. Därför har Riksgälden valt att separera avtalen under den kommande avtalsperioden.

Förutom kortinlösen kan myndigheterna även avropa Swish för e-handel, betalväxlar samt betalterminaler under ramavtalet. Tjänsterna kopplade till kortinlösen avser lösningar myndigheterna använder för att kunna ta emot betalningar via kort och andra webbaserade betalningslösningar. Kort som myndigheterna behöver för att betala för egna inköp avropas genom ramavtalet för korttjänster. Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning.

Anmälan till utbildning i nya ramavtal för betalningstjänster och kortinlösen

Kontakta leverantörernas ramavtalsansvariga

Nets
Annika Lundberg
Telefon: 072 358 26 85
annika.lundberg@nexigroup.com

Swedbank
Eva Ekman
Telefon 08 585 930 13
eva.ekman@swedbank.se

Maria Törnros
Telefon 08 585 903 35
maria.tornros@swedbank.se

Verifone
Sofia Vellas
Telefon: 073 992 83 83
sofia.vellas@verifone.com

Kontakta Riksgäldens ramavtalsansvariga

Jan Maarten Dijkgraaf
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 45 84
jan.maarten.dijkgraaf@riksgalden.se

Mikael Bergman
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 46 23
mikael.bergman@riksgalden.se

Sasa Pantic
Ramavtalsansvarig
Telefon: 08 613 47 14
sasa.pantic@riksgalden.se