Öppna bankkonto

Myndigheter behöver ett räntebärande konto löpande för in- och utbetalningar. En del myndigheter behöver också ett icke räntebärande konto.

För att öppna ett bankkonto behöver ni fylla i en blankett och skicka till myndighetens ramavtalsbank. Länkar till blanketter finns inne i vårt affärssystem SIBS. När banken fått in den ifyllda blanketten skickas den till oss för godkännande. Därefter får ni blanketten i retur med myndighetens nya bankkontonummer.

Räntebärande konto

Räntebärande konton används för myndighetens driftskostnader, såsom löner, lokalkostnader och fakturor. Syftet med räntebärande konton är att uppmuntra myndigheter till en god kassahållning genom att det räknas ränta på icke förbrukade medel (förutsatt att räntan inte är negativ).

Icke räntebärande konto

Icke räntebärande konton används för betalningar kopplade till myndighetens uppdrag, som att betala ut pensioner och barnbidrag eller att betala in skatt. En myndighet kan ha flera icke räntebärande konton. På icke räntebärande konton räknas inte ränta.

Valutakonto

En myndighet som tar emot utländsk valuta som inte ska växlas till svenska kronor behöver ett valutakonto. Det samma gäller myndigheter som tecknar valutaterminer med Riksgälden. En myndighet som är projektkoordinator i något EU-projekt och får sina medel i euro behöver också ett valutakonto.

För att öppna ett valutakonto måste ni ansöka om valutakonto hos Danske Bank. Fyll i sektionen för valutakonto på ansökningsblanketten till Danske Bank.

Bankkonto utomlands

Om en myndighet deltar i ett biståndsprojekt eller i ett internationellt samarbete behövs ibland ett bankkonto utomlands.

Myndigheten ansöker om tillstånd att öppna bankkonto utomlands genom att skicka ett brev till oss. I brevet anger ni syftet med bankkontot, i vilket land bankkontot ska öppnas, hur lång tid projektet beräknas pågå och projektets budget. När ni har fått vårt godkännande kan ni öppna bankkonto i det aktuella landet.

Kontakta Statens internbank

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss på
telefon 08 613 45 80 eller e-post till statensinternbank@riksgalden.se