Internationella samarbeten

Riksgälden strävar efter att vara en förebild inom våra verksamhetsområden, både i Sverige och internationellt. En väg för att nå dit är att lära oss av andra länder. Därför vill vi också gärna lära ut till andra hur vi arbetar.

Att vara med i olika internationella nätverk är ett sätt för oss att skapa nya kontakter. Riksgälden deltar även i internationella projekt och tar emot studiebesök från andra länder.

Internationella nätverk vi verkar inom

  • The OECD Working Party on Debt Management startades 1979 och är ett forum för OECD:s medlemsländer. Syftet med forumet är att utbyta åsikter och erfarenheter inom statsskuldsförvaltning. 
    Läs mer: OECD:s hemsida 
  • The Economic and Financial Committee's Sub-Committee on EU Sovereign Debt Markets (ESDM) är ett forum för diskussion och informationsutbyte om vad som händer på de europeiska statsobligationsmarknaderna. Riksgäldens upplåningschef Johan Bergström är idag vice ordförande för subkommittén. 
    Läs mer: ESDM:s hemsida
  • Nordiska samarbetet för statliga internbanksfunktioner är ett nätverk för de nordiska länderna. Nätverket träffas vartannat år och utbyter erfarenheter inom området statliga internbanksfunktioner inklusive betalningssystem och myndigheternas finansiering.

Internationella uppdrag

Riksgälden deltar regelbundet som föreläsare i stora internationella projekt. Tillsammans med Ekonomistyrningsverket (ESV) utbildade vi Sida-personal i offentlig ekonomistyrning. Medarbetare från Riksgälden höll seminarier för Sida-personal i Asien, södra, östra och västra Afrika samt Latinamerika.

Studiebesök från andra länder

Vi får ofta förfrågningar om att ta emot studiebesök, ofta från centralbanker och finansdepartement i andra länder. Vi vill ta emot så många studiebesök som möjligt. Dock har vi begränsat oss till att endast ta emot organisationer som arbetar utan vinstintresse.