IT

IT är en central och viktig verksamhet på Riksgälden. Vi hanterar bland annat stora betalningsflöden med krav på mycket hög säkerhet.

Ingela Rindå

Ingela Rindå

IT-chef

IT-avdelningen arbetar för en kostnadseffektiv och säker IT-miljö och ansvarar för drift, utveckling och förvaltning av Riksgäldens datorer, nätverk och system. Vi ansvarar också för användarstöd.

IT-avdelningen består av fyra enheter: IT Infrastruktur, IT Projekt och utvecklingsstöd, IT Utveckling och IT-service.

Infrastruktur

Anders Brouzell
Enhetschef

IT-service

Helena Tillvén
Enhetschef

Systemutveckling

Markus Svart
Enhetschef

System- och analysutveckling

Ingela Rindå
Tf Enhetschef