Finansiering av kärnavfall

Riksgälden ansvarar för att säkerställa att kärnkraftindustrin kan finansiera hanteringen och slutförvaringen av kärnavfall och använt kärnbränsle, avvecklingen och rivningen av anläggningarna samt den forskning som krävs för att möjliggöra detta. Det är kärnkraftsindustrin som ska betala – inte framtidens skattebetalare.

Bild som visar en familj i naturen.

Riksgälden tryggar finansieringen av slutförvaret av kärnavfall

Det är den som förorenar som ska betala – inte framtidens skattebetalare.

Se informationsfilm

Kärnavfallsavgiften och ställda säkerheter finansierar

Att ta hand om kärntekniska restprodukter är ett åtagande som sträcker sig över en lång tid. Riksgäldens uppdrag är att säkra finansieringen av kärnavfallet och använt kärnbränsle. Detta för att i slutändan skydda den framtida skattebetalaren.