Finansiering av kärnavfall

Riksgälden ansvarar för att säkerställa att kärnkraftindustrin kan finansiera hanteringen och slutförvaringen av kärnavfall och använt kärnbränsle, avvecklingen och rivningen av anläggningarna samt den forskning som krävs för att möjliggöra detta. Det är kärnkraftsindustrin som ska betala – inte framtidens skattebetalare.

Bild på en beslutsklubba.

Nya föreskrifter om uppgiftslämning

Riksgäldens förslag till nya föreskrifter syftar till att skapa bättre förutsättningar att pröva ansökningar om utbetalning och revidera hur utbetalade fondmedel har använts.

Förslag till nya föreskrifter
Bild på personer som tillsammans tittar på en datorskärm.

Så fungerar finansieringen

Riksgälden har det övergripande ansvaret att säkerställa kärnkraftsindustrins betalningsansvar och att följa upp att finansieringssystemet fungerar som det ska.

Hur ska kärnavfallet finansieras?

Kärnavfallsavgiften och ställda säkerheter finansierar

Att ta hand om kärntekniska restprodukter är ett åtagande som sträcker sig över en lång tid. Riksgäldens uppdrag är att säkra finansieringen av kärnavfallet och använt kärnbränsle. Detta för att i slutändan skydda den framtida skattebetalaren.