Finansiering av kärnavfall

Riksgälden ansvarar för att säkerställa att kärnkraftindustrin kan finansiera hanteringen och slutförvaringen av kärnavfall och använt kärnbränsle, avvecklingen och rivningen av anläggningarna samt den forskning som krävs för att möjliggöra detta. Det är kärnkraftsindustrin som ska betala – inte framtidens skattebetalare.

Bild på en beslutsklubba.

Ny föreskrift träder i kraft 1 oktober

Det främsta syftet med föreskriften är att bidra till att säkerställa att medel ur kärnavfallsfonden används till avsedda ändamål, och därigenom minska risken för staten.

Läs föreskriften

Kärnavfallsavgiften och ställda säkerheter finansierar

Att ta hand om kärntekniska restprodukter är ett åtagande som sträcker sig över en lång tid. Riksgäldens uppdrag är att säkra finansieringen av kärnavfallet och använt kärnbränsle. Detta för att i slutändan skydda den framtida skattebetalaren.