Nyheter och pressmeddelanden om kärnavfallsfinansiering

Regeringen har beslutat kärnavfallsavgifter för 2021 enligt Riksgäldens förslag

Nyhet 4 februari 2021 Finansiering av kärnavfall

Regeringen har beslutat de kärnavfallsavgifter som reaktorinnehavarna ska betala och de finansieringsbelopp och kompletteringsbelopp som reaktorinnehavarna ska ställa säkerhet för under år 2021.

Remissvar angående konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftsreaktorer

Nyhet 22 januari 2021 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om konstruktion, värdering och redovisning samt drift av kärnkraftsreaktorer (SSM2020-5463, SSM2020-5585, SSM2020-5561).

Remissvar: Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021

Nyhet 18 december 2020 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till avgiftsnivåer för 2021 enligt förordning (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten (M2020/01520). Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar.

Remissvar: Uppdaterad förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Nyhet 23 oktober 2020 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Miljödepartementets promemoria Uppdaterad förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (M2020/01052/R).

Finansiering av kärnavfall: Nya föreskrifter gäller från den 1 oktober

Nyhet 1 oktober 2020 Finansiering av kärnavfall

I dag, den 1 oktober 2020, träder Riksgäldens nya föreskrifter om finansiering av kärntekniska restprodukter i kraft. Det främsta syftet med de nya föreskrifterna är att de ska bidra till att säkerställa att medel ur kärnavfallsfonden används till tillåtna ändamål, och därigenom minska risken för...

Riksgälden överlämnar förslag på kärnavfallsavgifter för 2021 till regeringen

Nyhet 29 september 2020 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har tagit fram ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021. Idag överlämnas förslaget till regeringen.

Riksgälden remitterar förslag på kärnavfallsavgifter för 2021

Nyhet 12 juni 2020 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har tagit fram ett förslag på kärnavfallsavgifter och säkerhetsbelopp för 2021. Idag skickas förslaget ut på remissrunda så att berörda kan lämna synpunkter.

Finansiering av kärnavfall: Nya föreskrifter är publicerade

Nyhet 22 april 2020 Om Riksgälden, Finansiering av kärnavfall

I dag publicerar Riksgälden nya föreskrifter om finansiering av kärntekniska restprodukter. Det främsta syftet är att bidra till att säkerställa att medel ur kärnavfallsfonden används till avsedda ändamål, och därigenom minska risken för staten.

Förslag till avgiftsnivåer för 2020 enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Nyhet 9 december 2019 Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

Riksgäldens svar till Miljödepartementet (M2019/01080).

Remissvar: All analys inom finansieringssystemet för kärnavfall bör samlas till Riksgälden

Nyhet 1 oktober 2019 Om Riksgälden, Finansiering av kärnavfall, Remisser och remissvar

All analysverksamhet inom finansieringssystemet för kärnavfall bör samlas till Riksgälden. Statens risker som rör finansieringen av kärnavfall kommer därmed hanteras på ett mer samlat och ändamålsenligt sätt. Det menar Riksgälden i sitt remissvar som lämnas till regeringen i dag.

Stärk finansieringen för omhändertagandet av kärnavfall

Nyhet 2 september 2019 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden har i dag lämnat remissvar på Kärnteknikutredningens betänkande Ny kärntekniklag – med förtydligat ansvar (SOU 2019:16).

Förslag till nya föreskrifter om uppgiftslämning vid finansiering av kärnavfall

Nyhet 25 juni 2019 Finansiering av kärnavfall

Riksgälden föreslår nya föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i kostnadsberäkningar, ansökningar och redovisning av använda fondmedel vid finansiering av kärnavfall.

Ny uppgift för Riksgälden: säkra finansieringen av kärnavfall

Nyhet 3 september 2018 Finansiering av kärnavfall

Den 1 september tar Riksgälden över ansvaret för fler uppgifter inom finansieringssystemet för kärnavfall. Uppgifterna låg tidigare på Strålsäkerhetsmyndigheten. Regeringen bedömer att flytten till Riksgälden förbättrar den finansiella säkerheten ytterligare.

Ökat behov av riskbegränsning i finansieringen av kärnavfall

Nyhet 17 april 2018 Finansiering av kärnavfall

Fallande lönsamhet, ökade risker och stora strukturella förändringar bland ägarbolagen till den svenska kärnkraften ökar behovet av riskbegränsande villkor. Den bedömningen gör Riksgälden i sitt yttrande till regeringen om de säkerheter som reaktorinnehavarna föreslår inom finansieringssystemet för...

Riksgäldskontoret föreslår högre krav på finansiella säkerheter för kärnavfallshantering

Pressmeddelande 15 november 2006 Finansiering av kärnavfall

Riksgäldskontoret föreslår att staten ska ställa högre krav på de finansiella säkerheter som kärnkraftsindustrin lämnar för att täcka de framtida kostnaderna för slutförvaringen av kärnavfallet. Det framgår av en rapport som Riksgäldskontoret i dag lämnar till regeringen.

Riksgäldskontoret föreslår högre krav på finansiella säkerheter för kärnavfallshantering

Nyhet 15 november 2006 Om Riksgälden, Finansiering av kärnavfall

Riksgäldskontoret föreslår att staten ska ställa högre krav på de finansiella säkerheter som kärnkraftsindustrin lämnar för att täcka de framtida kostnaderna för slutförvaringen av kärnavfallet. Det framgår av en rapport som Riksgäldskontoret i dag lämnar till regeringen.

Kontoplaceringar omvandlade till statsobligationer

Pressmeddelande 1 juli 2002 Statens upplåning, Insättningsgarantin, Finansiering av kärnavfall

Insättningsgarantinämnden (IGN), Kärnavfallsfonden (KAF) och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har haft tillgångar placerade på konton i Riksgäldskontoret. Tillgångarna omvandlas från och med i dag, den 1 juli 2002, till statsobligationer i enlighet med riksdagens och regeringens beslut.

Kontoplaceringar omvandlas till statsobligationer

Pressmeddelande 3 maj 2002 Statens upplåning, Insättningsgarantin, Finansiering av kärnavfall

Insättningsgarantinämnden (IGN), Kärnavfallsfonden (KAF) och Premiepensionsmyndigheten (PPM) har haft tillgångar placerade på konton i Riksgäldskontoret. Den 1 juli 2002 omvandlas de till statsobligationer enligt riksdagens och regeringens beslut.