Förordningsändring gör finansieringssystemet för kärnavfall mer flexibelt

Nyhet 3 maj 2022

Förändringar är på gång i förordningen 2017:1179 om finansiering av kärntekniska restprodukter (finansieringsförordningen). Ändringarna träder i kraft den 10 maj 2022. Ändringarna innebär en bättre anpassning till tillståndshavarens verksamhet och en ökad flexibilitet i finansieringssystemet. Nedan sammanställer Riksgälden hur ändringarna påverkar en tillståndshavares ansökan.

Ändringar som påverkar ansökningar enligt 32 § finansieringsförordningen

Ändringen av förordningen innebär att en ansökan om utbetalning av medel ur kärnavfallsfonden kan lämnas i efterskott. Huvudregeln är fortsatt att en ansökan lämnas för en kommande period. Riksgälden kommer genom ändringen, om det finns särskilda skäl, kunna besluta om utbetalning för kostnader som avser innevarande eller tidigare kvartal. 

Ändringar som påverkar ansökningar enligt 42 § finansieringsförordningen

Ändringen medför att ansökningar om medel från så kallade Studsviksavgifter i fortsättningen beslutas per kvartal i stället för kalenderår. En tillståndshavare kan fortsättningsvis i oktober lämna in en ansökan för ett helt år. Ändringen medför enbart att istället för att Riksgälden beslutar om utbetalning för ett helt kalenderår, kommer Riksgälden besluta om utbetalning för fyra kvartal. Detta innebär att en tillståndshavare under året har möjlighet att lämna in en ändrad ansökan för ett kommande kvartal om det uppstått ett förändrat behov av medel. Att ändra ansökan under året är således inget nytt krav, utan endast en möjlighet. Beslut avseende kvartal blir först tillämpligt för ansökningar som avser 2023.

Riksgälden kommer genom ändringen, om det finns särskilda skäl, kunna besluta om utbetalning i efterskott för ansökningar som gäller Studsviksavgifter.En sådan ansökan får avse kostnader som tillståndshavaren har haft under innevarande eller tidigare kvartal.

Riksgälden ska yttra sig över överklaganden

Det införs också en ny bestämmelse om att Riksgälden, i samband med att ett överklagande lämnas till regeringen, samtidigt ska yttra sig över överklagandet.  

Den ändrade förordningen finns på riksdagens webbplats