Överskott för staten i februari

6 mars 2015 - Statens betalningar resulterade i ett överskott på 37,1 miljarder kronor i februari. Överskottet blev därmed 2,2 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos som var 39,3 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på något lägre skatteinkomster och högre nettoutlåning till myndigheter. Överskott för staten i februariPremiekollen, illustration

Årsredovisning 2014

Historiskt låga räntor och nya regler inom bland annat bankkrishantering präglade Riksgäldens verksamhet under året.

Riksgäldens årsredovisning 2014


Illustration på en graf

Statsskulden i siffror

Är du nyfiken på hur statsskulden har utvecklats de senaste åren eller vad skulden består av?

Sveriges statsskuld, översikt


telefonnummer till riksgäldens kundtjänst 020-780 780

Kalender

Statsskulden och andra siffror

35 %

1 366 212 737 091 SEK

Statsskulden  2015-02-27

100 000 EUR

47 537 989 998 SEK

0,58 %

Om Riksgälden och vårt uppdrag

Vi spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden. Vår verksamhet bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att det finansiella systemet förblir stabilt.


EU-anpassad ersättning 100 000 EUR, bild.

Insättningsgarantin

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Det maximala ersättningsbeloppet är motsvarande 100 000 euro.

Om insättningsgarantin


Två personer i samtal i monter, bild.

Dragningsresultat premieobligationer

Vann du på dina premieobligationer? Du kan söka direkt på riksgalden.se för att se vilka premieobligationsnummer som har vunnit.

Dragningsresultat premieobligationer


Hög med mynt, bild.

Förbetalda korttjänster

Riksgäldens ramavtal för förbetalda korttjänster gör det möjligt för myndigheter att betala ut ersättning till personer som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar.

Ramavtal för förbetalda korttjänster


Statslåneräntan per den 30 november 2014 är 0,90 procent.

Statslåneräntan

Statslåneräntan per den 30 november 2014 är 0,90 procent.

Fakta om statslåneräntan

Vill du veta mer om hur statslåneräntan används i olika skattesammanhang?

Skatteverket