Bild på ett rapportomslag.

Ny prognos: Staten går mot underskott och statsskulden växer

Läs pressmeddelandet
Kvinna som går förbi en vägg

Statliga kreditgarantier för gröna investeringar

Gröna garantier
Årsredovisning 2023

Årsredovisning 2023: Låg statsskuld och fortsatt överskott för staten

Ta del av årsredovisningen för 2023

Välbesökta sidor

Illustration - mynt på en liggande sverigekarta

Statsskulden

Om statsskulden
Illustration - Person som går på en läsplatta med flera diagram flytandes runt sig i luften

Publicerat

Våra rapporter
Illustration Man som står vid en hög med sedlar

Anslutna banker

Insättningsgarantin