Bild på en skylt med Riksgäldens logotyp.

Nytt uppdrag: Resolution av centrala motparter

Läs om nya uppdraget
Bild på en kvinna som går i en korridor i kontorsmiljö

Statliga kreditgarantier för gröna investeringar

Gröna garantier

Välbesökta sidor

Illustration - mynt på en liggande sverigekarta

Statsskulden

Om statsskulden
Illustration - Person som går på en läsplatta med flera diagram flytandes runt sig i luften

Publicerat

Våra rapporter
Illustration Man som står vid en hög med sedlar

Anslutna banker

Insättningsgarantin