Underskott för staten i mars

7 april 2014 - Statens betalningar visade ett underskott på 2,9 miljarder kronor i mars. Det var 11,4 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos som var ett underskott på 14,2 miljarder kronor. Skillnaden beror i huvudsak på lägre nettoutlåning till myndigheter och lägre räntebetalningar. Underskott för staten i marsBild som illustrerar webbplatsen Finanskartan

Finanskartan

Finanskartan är en ny webbplats med samlad information om det finansiella systemet och hur vi i Sverige arbetar för att hålla systemet stabilt.

finanskartan.msb.se


bild på handlare framför skärm

Vill du jobba med oss?

På Riksgälden gör du samhällsnytta i finansmarknadens centrum. Just nu söker vi en handlare till front office. 

Kalender

Statsskulden och andra siffror

36 %

1 246 569 157 651 SEK

Statsskulden  2014-03-31

100 000 EUR

57 664 960 837 SEK

2,10 %

Om Riksgälden och vårt uppdrag

Vi spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden. Vår verksamhet bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att det finansiella systemet förblir stabilt.


EU-anpassad ersättning 100 000 EUR, bild.

Insättningsgarantin

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Det maximala ersättningsbeloppet är motsvarande 100 000 euro.

Om insättningsgarantin


Två personer i samtal i monter, bild.

Dragningsresultat premieobligationer

Vann du på dina premieobligationer? Du kan göra en sökning direkt på riksgalden.se för att se vilka premieobligationsnummer som har vunnit.

Dragningsresultat premieobligationer


Hög med mynt, bild.

Ramavtal för förbetalda korttjänster

Ett nytt ramavtal för förbetalda korttjänster gäller från den 1 januari 2014. Avtalet gör det möjligt för myndigheter att betala ut ersättning till personer som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar.

Ramavtal för förbetalda korttjänster


Handlarbord, bild.

Underskott i mars

Statens betalningar visade ett underskott på 2,9 miljarder kronor i mars. Det var 11,4 miljarder kronor lägre än Riksgäldens prognos som var 14,2 miljarder kronor. Skillnaden beror i huvudsak på lägre nettoutlåning till myndigheter och lägre räntebetalningar.

Underskott för staten i mars