Överskott för staten i januari

5 februari 2016 - Statens betalningar resulterade i ett överskott på 17 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 6 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på en kraftig ökning av inbetalad preliminärskatt. Överskott för staten i januarigult hus, bild

Remissvar

Riksgälden välkomnar Finansinspektionens införande av ett amorteringskrav.

Remissvar ”Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån”


bild på människor

Vill du jobba med oss?

På Riksgälden gör du samhällsnytta i finansmarknadens centrum. Just nu söker vi chefekonom och kreditriskanalytiker.

Lediga jobb


Telefonnummer till riksgäldens kundtjänst 020-780 780

Statsskulden och andra siffror

36 %

1 399 271 297 060 SEK

Statsskulden  2016-01-29

100 000 EUR

46 058 186 647 SEK

0,49 %

Om Riksgälden och vårt uppdrag

Vi spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden. Vår verksamhet bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att det finansiella systemet förblir stabilt.


EU-anpassad ersättning 100 000 EUR, bild.

Insättningsgarantin

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Det maximala ersättningsbeloppet är motsvarande 100 000 euro.

Om insättningsgarantin


Två personer i samtal i monter, bild.

Dragningsresultat premieobligationer

Vann du på dina premieobligationer? Du kan söka direkt på riksgalden.se för att se vilka premieobligationsnummer som har vunnit.

Dragningsresultat premieobligationer


Hög med mynt, bild.

Förbetalda korttjänster

Riksgäldens ramavtal för förbetalda korttjänster gör det möjligt för myndigheter att betala ut ersättning till personer som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar.

Ramavtal för förbetalda korttjänster


Tre kronor som symbol för finansiell stabilitet, bild

Finansiell stabilitet

Riksgäldens uppdrag inom finansiell stabilitet är att ansvara för insättnings-garantin och hantera banker i kris.

Finansiell stabilitet