Nytt krav på banker för effektiv krishantering

26 april 2016 - Riksgälden presenterar i dag förslag om hur minimikravet på eget kapital och nedskrivningsbara skulder (MREL) för banker och vissa andra finansiella företag ska utformas. Syftet med kravet är att säkerställa att bankerna har tillräckligt med kapital och skulder som kan skrivas ned eller omvandlas till aktier i en kris. Det är en förutsättning för att skattebetalarna inte ska behöva bekosta framtida finansiella kriser. Nytt krav på banker för effektiv krishanteringRiksgäldens reception

Riksgälden svarar

Utifrån Riksgäldens uppdrag lämnar vi synpunkter på utredningar och förslag som är ute på remiss.

Riksgäldens remissvar


bild på människor

Vill du jobba med oss?

På Riksgälden gör du samhällsnytta i finansmarknadens centrum. Just nu söker vi pressekreterare och kundhandläggare.

Lediga jobb


Har du frågor om premieobligationer eller Rikgsäldsspar? Ring vår kundtjänst: 020 780 780

Kalender

 • 9
  maj2016
  09:30
  Sveriges statsskuld april 2016
 • 9
  maj2016
  09:30
  Utfallet för statens betalningar för april
 • 23
  maj2016
  09:30
  Styrelsemöte
 • 8
  jun2016
  09:30
  Sveriges statsskuld maj 2016

Statsskulden och andra siffror

34 %

1 321 262 341 787 SEK

Statsskulden  2016-03-31

100 000 EUR

44 579 472 987 SEK

0,68 %

Om Riksgälden och vårt uppdrag

Vi spelar en viktig roll i samhällsekonomin och på finansmarknaden. Vår verksamhet bidrar till att medborgarnas skattepengar används så effektivt som möjligt och att det finansiella systemet förblir stabilt.


EU-anpassad ersättning 100 000 EUR, bild.

Insättningsgarantin

Insättningsgarantin är ett konsumentskydd för sparande på konto. Det maximala ersättningsbeloppet är motsvarande 100 000 euro.

Om insättningsgarantin


Två personer i samtal i monter, bild.

Dragningsresultat premieobligationer

Vann du på dina premieobligationer? Du kan söka direkt på riksgalden.se för att se vilka premieobligationsnummer som har vunnit.

Dragningsresultat premieobligationer


Hög med mynt, bild.

Förbetalda korttjänster

Riksgäldens ramavtal för förbetalda korttjänster gör det möjligt för myndigheter att betala ut ersättning till personer som saknar bankkonto, personnummer eller id-handlingar.

Ramavtal för förbetalda korttjänster


Illustration på en graf

Statsskulden i siffror

Vill du veta hur statsskulden har utvecklats? Eller hur stor den är jämfört med i andra länder?

Sveriges statsskuld, statistik