Statens internbanks system – SIBS

SIBS är statens internbanks system. Här kan du hantera anslag och lån, ta fram engagemangsbesked och få information om din myndighets betalningar.

Support

Vardagar kl. 9.00–16.00
Telefon: 08 613 45 80
E-post: statensinternbank@riksgalden.se