Statens internbanks system – SIBS

SIBS är statens internbanks system. Här kan du som företräder en myndighet hantera anslag och lån, ta fram engagemangsbesked och få information om din myndighets betalningar. I SIBS finns också mer information för dig som handlägger betalningar på en myndighet.

Frågor och svar om inloggning

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om SIBS. 

Hur loggar jag in i SIBS?

Inloggning sker med BankID på kort eller mobilt BankID. Enbart personer som är registrerade som användare i SIBS kan logga in. För att BankID på kort ska fungera måste även programvara för BankID vara installerat på datorn.

Var beställer jag BankID?

BankID är personligt (det går att använda samma BankID som för privata ärenden) och kan beställas via en bank.

Vilka är de tekniska förutsättningarna för att logga in med BankID på kort i SIBS?

För att BankID på kort ska fungera måste användaren ha ett BankID-kort samt programvara för BankID installerat på datorn. Datorn måste också ha programvara för Javascript installerat och tillåta cookies. Du måste även vara registrerad som användare i SIBS (kontrollera med person på myndigheten med administratörsrättigheter för SIBS).

Vilka är de tekniska förutsättningarna för att logga in med mobilt BankID i SIBS?

För att logga in med mobilt BankID krävs att du är registrerad som användare i SIBS (kontrollera med person på myndigheten med administratörsrättigheter för SIBS) samt har ett mobilt BankID på din telefon.

Vad gör jag om mitt BankID inte fungerar?

Kontrollera först att ditt BankID är giltigt. Om det är BankID på kort behöver du även kontrollera att programvara för BankID och Javascript är installerat samt att datorn tillåter cookies. Kontrollera också med din administratör (person på myndigheten med administratörsrättigheter i SIBS) att din behörighet är uppdaterad. Om allt finns på plats prova att logga in ytterligare en gång. Om det ändå inte fungerar, kontakta Statens internbank.

Vem lägger upp användare i SIBS?

För att få adminsitratörsrättigheter måste en blankett fyllas i och skickas till Statens internbank. Övriga behörigheter läggs upp av person på den egna myndigheten som har administratörsrättigheter i SIBS 

Support

Vardagar kl. 9.00–16.00
Telefon: 08 613 45 80
E-post: statensinternbank@riksgalden.se