Riksgäldens garantier och lån

Riksgälden ställer ut garantier och ger lån till statlig och privat verksamhet efter beslut från riksdag och regering. Vi gör det mot en avgift som speglar den finansiella risken och den administrativa kostnaden för garantin eller lånet.

Det är låntagarna som ska betala kostnaderna – inte skattebetalarna.

En garanti kan exempelvis vara ett borgensåtagande. Det innebär att vi garanterar någon annans betalningar och kan komma att ta över betalningsansvar för lånet.

Riksgäldens utlåning med kreditrisk

Länk till statistik över Riksgäldens utlåning och garantierDe mest omfattande stöden har tidigare getts till infrastrukturella projekt. Efter finanskrisen 2008 gick staten även in och stödde fordonsindustrin och i samband med coronapandemin 2020 gavs lån till exportindustrin.

Riksgäldens garantier

Länk till statistik över Riksgäldens utlåning och garantierRiksgäldens garantier, tårtdiagram