Riksgäldens garantier och lån

Riksgälden ställer ut garantier och ger lån till statlig och privat verksamhet efter beslut från riksdag och regering. Vi gör det mot en avgift som speglar den finansiella risken och den administrativa kostnaden för garantin eller lånet.

Det är låntagarna som ska betala kostnaderna – inte skattebetalarna.

En garanti kan exempelvis vara ett borgensåtagande. Det innebär att vi garanterar någon annans betalningar och kan komma att ta över betalningsansvar för lånet.

Riksgäldens utlåning med kreditrisk 2020-07-31

Graf utlåning till företag och länder
De mest omfattande stöden har getts till infrastrukturella projekt. Men efter finanskrisen 2008 gick staten även in och stödde fordonsindustrin.

Riksgäldens garantier 2020-07-31

           

Garantier och lån tårtdiagram
Riksgäldens garantier, tårtdiagram