Tillgänglighet

Vi strävar efter att hålla vår webbplats tillgänglig enligt tillgänglighetskraven i standarden WCAG 2.1. Det finns flera olika möjligheter att navigera genom webbplatsen.

Tillgänglighetsredogörelse

Här finns vår tillgänglighetsredogörelse där du kan se vad vi fortfarande arbetar med att förbättra.

Redogörelse för webbplatsen tillgänglighet

Navigera med tangentbordet

Om du inte använder musen för att navigera kan du använda tangentbordet:

  • För att gå tillbaka till föregående webbsida, håll ner ALT + vänster-PIL. För att bläddra framåt, håll ner ALT + höger-PIL.
  • För att välja en länk, klicka dig fram med TAB-tangenten och klicka ENTER. För att klicka till föregående länk, håll ner ALT + TAB-tangenten.

Ändra utseende på webbplatsen

Du kan anpassa utseendet på vår webbplats så att det bättre passar dig i webbläsarens meny via Verktyg/Alternativ. I de flesta moderna webbläsare kan du också ändra textens storlek genom att hålla nere Ctrl-tangenten och snurra på mushjulet eller klicka på + alternativt -.