Upplåningsbehov och plan

Riksgälden lånar för att finansiera underskott i statsbudgeten och refinansiera lån som förfaller. Upplåningen planeras utifrån prognoser för svensk ekonomi och budgetsaldot (nettolånebehovet).

Riksgälden publicerar prognoser tre gånger om året

Rapporten Statsupplåning – prognos och analys publiceras tre gånger om året och beskriver hur mycket och på vilket sätt Riksgälden avser att låna de kommande två åren. Här lyfter vi också vilka avvägningar som gjorts utifrån riktlinjer, upplåningspolicy och rådande förutsättningar.

Till rapporten: Statsupplåning – prognos och analys

Budgetutfallet och statsskulden redovisas månadsvis

I början av varje månad publicerar Riksgälden utfallet av budgetsaldot och eventuella avvikelser från prognosen förklaras. I samband med utfallet av budgetsaldot publiceras även rapporten Sveriges statsskuld. Här kan man följa statsskuldens storlek och sammansättning månad för månad.

Till rapporten: Sveriges statsskuld

Till våra pressmeddelanden om utfallet av budgetsaldot

Årliga riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Riksgäldens årliga förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning är ytterligare en rapport som ger en bild av hur upplåningen och styrningen av risken i statsskulden kommer att utvecklas. Vi publicerar riktlinjeförslaget i slutet av september. I november fattar regeringen beslut om riktlinjerna.

Till riktlinjerna för statsskuldens förvaltning