Sveriges statsskuld

Logga Sveriges officiella statistik
Rapporten ingår i Sveriges officiella statistik och redovisar statsskulden enligt de beräkningsmetoder som gällde vid publiceringstillfället. I tabeller och diagram på webben är historiska data omräknade enligt nu gällande principer. De siffrorna kan därför skilja sig något från det som publicerats i rapporten.

Sveriges statsskuld augusti 2020

Publikation 7 september 2020 Rapport – Sveriges statsskuld
Pressmeddelande: Överskott för staten i augusti 2020

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Sveriges statsskuld juli 2020

Publikation 7 augusti 2020 Rapport – Sveriges statsskuld
Pressmeddelande: Underskott för staten i juli 2020

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Sveriges statsskuld juni 2020

Publikation 7 juli 2020 Rapport – Sveriges statsskuld
Pressmeddelande: Underskott för staten i juni 2020

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Sveriges statsskuld maj 2020

Publikation 5 juni 2020 Rapport – Sveriges statsskuld
Pressmeddelande: Överskott för staten i maj 2020

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Sveriges statsskuld april 2020

Publikation 8 maj 2020 Rapport – Sveriges statsskuld
Pressmeddelande: Underskott för staten i april 2020

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Sveriges statsskuld mars 2020

Publikation 7 april 2020 Rapport – Sveriges statsskuld
Pressmeddelande: Underskott för staten i mars 2020

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Sveriges statsskuld februari 2020

Publikation 6 mars 2020 Rapport – Sveriges statsskuld
Pressmeddelande: Överskott för staten i februari 2020

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Sveriges statsskuld december 2019

Publikation 10 januari 2020 Rapport – Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld september 2019

Publikation 7 oktober 2019 Rapport – Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld augusti 2019

Publikation 6 september 2019 Rapport – Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld juli 2019

Publikation 7 augusti 2019 Rapport – Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld juni 2019

Publikation 5 juli 2019 Rapport – Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld maj 2019

Publikation 10 juni 2019 Rapport – Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld april 2019

Publikation 8 maj 2019 Rapport – Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld mars 2019

Publikation 5 april 2019 Rapport – Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld februari 2019

Publikation 7 mars 2019 Rapport – Sveriges statsskuld

Sveriges statsskuld januari 2019

Publikation 7 februari 2019 Rapport – Sveriges statsskuld