Sveriges statsskuld maj 2024

Publikation 10 juni 2024

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Rapport: Sveriges statsskuld maj 2024

Pressmeddelande: Överskott för staten i maj 2024