Nyheter och pressmeddelanden om statsskulden

Överskott för staten i maj 2024

Pressmeddelande 10 juni 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 31,6 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 41,7 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror framför allt på högre utgifter och högre nettoutlåning.

Underskott för staten i april 2024

Pressmeddelande 8 maj 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 30,6 miljarder kronor i april. Det var något lägre än Riksgäldens prognos med ett underskott på 26,4 miljarder kronor.

Litet underskott i statens finanser i mars 2024

Pressmeddelande 8 april 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 0,3 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 11,1 miljarder kronor. Skillnaden beror på högre skatteinkomster och lägre nettoutlåning än väntat. Det motverkades delvis av högre utbetalningar från myndigheter.

Överskott för staten i februari 2024

Pressmeddelande 7 mars 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 74,3 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 52,2 miljarder kronor. Skillnaden beror på högre skatteinkomster.

Underskott för staten i januari 2024

Pressmeddelande 7 februari 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 35,3 miljarder kronor i januari. Det var i linje med Riksgäldens prognos på ett underskott på 34,9 miljarder kronor.

Statens budgetöverskott blev 19 miljarder 2023

Pressmeddelande 9 januari 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19 miljarder kronor för 2023. Riksgäldens prognos var ett överskott på 31 miljarder kronor. Att överskottet blev lägre än väntat beror främst på lägre skatteinkomster.

Överskott för staten i november 2023

Pressmeddelande 7 december 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 29 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 36 miljarder kronor. Att överskottet blev mindre än väntat beror främst på lägre skatteinkomster. De lägre skatteinkomsterna motverkades delvis av att även nettoutlåningen var...

Underskott för staten i oktober 2023

Pressmeddelande 7 november 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 0,7 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 4 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på en lägre nettoutlåning.

Underskott för staten i september 2023

Pressmeddelande 6 oktober 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 6,3 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 8 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på högre skatteinkomster och lägre utbetalningar från myndigheter än väntat. Dessa effekter motverkades bland...

Överskott för staten i augusti 2023

Pressmeddelande 7 september 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 34,3 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 2,3 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på lägre utbetalningar av elstöd till företag än väntat.

Överskott för staten i juli 2023

Pressmeddelande 7 augusti 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 6,5 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett marginellt överskott på 0,1 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på högre skatteinkomster samt lägre betalningar från myndigheter än väntat. Dessa effekter motverkades...

Underskott för staten i juni 2023

Pressmeddelande 7 juli 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 34,3 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 26,6 miljarder kronor. Skillnaden mot prognosen beror främst på lägre skatteinkomster och utbetalningar av elstöd.

Överskott för staten i april 2023

Pressmeddelande 8 maj 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 12,7 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett överskott på 23,5 miljarder kronor. Skillnaden mot prognos beror framför allt på lägre skatteinkomster.

Underskott för staten i mars 2023

Pressmeddelande 11 april 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 12,9 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett underskott på 22,7 miljarder kronor. Att underskottet blev mindre än väntat beror främst på högre skatteinkomster än beräknat. De högre skatteinkomsterna motverkades delvis av att...

Överskott för staten i februari 2023

Pressmeddelande 7 mars 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 98,0 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 58,7 miljarder kronor. Skillnaden mot prognos beror främst på högre skatteinkomster än beräknat. Samtidigt betalades inte hela elprisstödet till hushållen ut i februari,...

Underskott för staten i januari 2023

Pressmeddelande 7 februari 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 45,7 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 17,5 miljarder kronor. Skillnaden mot prognos beror till övervägande del på lägre skatteinkomster än beräknat.

Statens budgetöverskott blev 164 miljarder kronor 2022

Pressmeddelande 10 januari 2023 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar, tillika statens budgetsaldo, resulterade i ett överskott på 164 miljarder kronor för 2022. Riksgäldens prognos var ett överskott på 91 miljarder kronor. Jämfört med föregående år beror det större budgetöverskottet både på ett starkare primärsaldo och på tillfälliga faktorer som...

Överskott för staten i november 2022

Pressmeddelande 7 december 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 36,7 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 28,7 miljarder kronor. Skatteinkomsterna var högre än prognostiserat samtidigt som utbetalningarna från myndigheter var lägre. Det motverkades delvis av högre nettoutlåning.

Överskott för staten i oktober 2022

Pressmeddelande 7 november 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19,0 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,0 miljarder kronor. Skatteinkomsterna var något högre än beräknat samtidigt som utbetalningarna från ett antal myndigheter var lägre. Det motverkades delvis av högre...

Underskott för staten i september 2022

Pressmeddelande 7 oktober 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 5,9 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett underskott på 2,4 miljarder kronor. Att budgetsaldot blev lägre än väntat beror framför allt på att utbetalningar från ett antal myndigheter var högre än väntat samtidigt som...

...