Rapportering av garanterade insättningar per kvartal

Ett svenskt institut som är anslutet till insättningsgarantin ska senast den 24 januari varje år rapportera summan av garanterade insättningar vid utgången av varje kvartal under föregående år. Här får du information om hur rapporteringen går till.

Skyldighet att rapportera

Ett svenskt institut som är anslutet till insättningsgarantin ska senast den 24 januari varje år rapportera till Riksgälden summan av garanterade insättningar vid utgången av varje kvartal under föregående år.

Uppgifterna om garanterade insättningar ska avse institutet och inte koncernen.

Observera att uppgifter som lämnas på denna blankett inte behöver vara revisorsgranskade.

Garanterade insättningar

En insättning är enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti tillgodohavande som avser inlåning på konto. Insättningsgarantin gäller dock sammanlagt högst 1 050 000 kronor för varje insättare och varje institut.

Ange institutets sammanlagda insättningar per utgången av kvartalet i den omfattning de täcks av insättningsgarantin. Beloppen ska anges i svenska kronor.

För institut med valutakonton ska belopp i utländsk valuta räknas om till svenska kronor enligt den valutakurs som används vid bokslut för inlåning (bokslutskurs) för den 31 mars, den 30 juni, den 30 september och den 31 december.

Rapportera via Fidac

Rapporteringen av garanterade insättningar per kvartal görs digitalt via rapporteringssystemet Fidac hos Finansinspektionen.

Inrapportering i Fidac kan göras från och med den 1 januari 2024. Sista dag att rapportera är 24 januari 2024.

Till rapporteringssystemet Fidac på Finansinspektionens webbplats