Riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2017

Publikation 4 januari 2017 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Regeringens riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas.

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2016

Publikation 12 november 2015 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Regeringens riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas.