Riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2021

Publikation 12 november 2020 Statens upplåning, Riktlinjer för statsskuldens förvaltning, Statsskulden
Nyhet: Oförändrade riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Regeringen har beslutat om riktlinjer för statsskuldens förvaltning under 2021.

Statsskuldens förvaltning - förslag till riktlinjer 2021-2024

Publikation 30 september 2020 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning
Pressmeddelande: Riksgälden föreslår oförändrade riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Varje år lämnar Riksgälden ett förslag till regeringen om hur statsskulden bör förvaltas.

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2017

Publikation 4 januari 2017 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Regeringens riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas.

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2016

Publikation 12 november 2015 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Regeringens riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas.