Riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Komplettering av analys till riktlinjeförslag

Publikation 13 oktober 2023 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning
Nyhet: Riksgälden kompletterar underlag till riktlinjeförslag om valutaexponeringen

Riksgälden lämnar i dag ett kompletterande underlag till årets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning.

Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2023

Publikation 11 november 2022 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Regeringen har den 10 november 2022 beslutat om riktlinjer för statsskuldens förvaltning under 2023.

Statsskuldens förvaltning – förslag till riktlinjer 2023-2026

Publikation 28 september 2022 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning
Pressmeddelande: Riksgäldens riktlinjeförslag: Statsskuldens valutaexponering bör avvecklas

Varje år lämnar Riksgälden ett förslag till regeringen om hur statsskulden bör förvaltas.

Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2022

Publikation 4 november 2021 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning
Nyhet: Statsskuldens riktlinjer oförändrade – Riksgälden ges förutsättningar för planering av ytterligare gröna obligationer

Regeringen har den 4 november 2021 beslutat om riktlinjer för statsskuldens förvaltning under 2022.

Statsskuldens förvaltning – förslag till riktlinjer 2022-2025

Publikation 17 september 2021 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning
Pressmeddelande: Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden

Varje år lämnar Riksgälden ett förslag till regeringen om hur statsskulden bör förvaltas.

Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2021

Publikation 12 november 2020 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning
Nyhet: Oförändrade riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Regeringen har beslutat om riktlinjer för statsskuldens förvaltning under 2021.

Statsskuldens förvaltning - förslag till riktlinjer 2021-2024

Publikation 30 september 2020 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning
Pressmeddelande: Riksgälden föreslår oförändrade riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Varje år lämnar Riksgälden ett förslag till regeringen om hur statsskulden bör förvaltas.

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2018

Publikation 9 november 2017 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2017

Publikation 4 januari 2017 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Regeringens riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas.

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2016

Publikation 12 november 2015 Riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Regeringens riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas.