Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2016

Publikation 12 november 2015

Regeringens riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas.