Riksgälden kompletterar underlag till riktlinjeförslag om valutaexponeringen

Nyhet 13 oktober 2023

Riksgälden lämnar i dag ett kompletterande underlag till årets förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning. Regeringen har bett om kompletteringen mot bakgrund av Riksbankens remissvar om förslaget.

Det kompletterande underlaget handlar om den pågående avvecklingen av statsskuldens exponering i utländsk valuta. Avvecklingen innebär att Riksgälden säljer kronor och köper utländsk valuta över en fyraårsperiod. Beslutet att avveckla är grundat på analys som visar att valutaexponeringen innebär ökad risk utan att förväntas ge någon kostnadsfördel över tid och det är fattat utifrån det lagstadgade målet för statsskuldsförvaltningen.

Riksgälden bedömer fortsatt att valutaexponeringen bör avvecklas i den takt som presenterades i förra årets riktlinjeförslag. Transaktionerna bedöms vara så pass små att de inte påverkar kronkursen och tidsperioden är tillräckligt lång för att undvika att hela avvecklingen sker i ett läge när kronan är temporärt svag. Samtidigt undviker vi att risken för högre kostnader kvarstår under lång tid.

Regeringsrapport: Komplettering av analys till riktlinjeförslag

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja