Oförändrade riktlinjer för statsskuldens förvaltning

Nyhet 12 november 2020

Regeringen har i dag fattat beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Riktlinjebeslutet för 2021 innebär inga förändringar i styrningen.

I riktlinjerna fastställs bland annat hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha. Målet för statsskuldspolitiken är att statens skuld ska förvaltas så att kostnaden för skulden långsiktigt minimeras samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.

Riktlinjer för sammansättning och löptid

  • Valutaskulden – valutaexponeringen ska vara oförändrad.
  • Den reala kronskulden ska långsiktigt vara 20 procent av statsskulden.
  • Den nominella kronskulden ska utgöra resterande andel av statsskulden.
  • Löptiden (i termer av duration) för statsskulden ska styras mot 3,5–6 år.

Valutaexponeringen ska, i likhet med föregående år, vara oförändrad i avvaktan på Riksgäldens analys av statsskuldens strategiska valutaexponering.

Regeringens pressmeddelande och riktlinjer

Mats Lilja

Presskontakt

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas främst under dagtid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja