Riksgälden ska avveckla statsskuldens valutaexponering

Nyhet 11 november 2022

Regeringen har fattat beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Riktlinjebeslutet för 2023 är i linje med Riksgäldens förslag och innebär att statsskuldens exponering i utländsk valuta ska avvecklas successivt under fyra år.

I riktlinjerna fastställer regeringen bland annat hur statsskulden ska vara sammansatt och vilken löptid den ska ha. Målet för statsskuldsförvaltningen är att långsiktigt minimera kostnaden för skulden samtidigt som risken i förvaltningen beaktas.

Regeringens beslut att avveckla statsskuldens valutaexponering grundar sig på Riksgäldens analyser som visar att den innebär högre risk utan att ge lägre kostnader över tid för staten. Avvecklingen av valutaexponeringen påverkar inte Riksgäldens möjlighet att låna i utländsk valuta.

Riktlinjer för statsskuldens sammansättning och löptid

  • Valutaexponering: Avvecklas successivt från början av 2023 till slutet av 2026 och antar riktvärdet noll från och med 2027.
  • Real kronskuld: 20 procent (långsiktigt) av statsskulden.
  • Nominell kronskuld: resterande del av statsskulden.
  • Statsskuldens löptid (i termer av duration): inom intervallet 3,5–6 år.

Regeringens pressmeddelande och riktlinjer

Riksgäldens förslag till riktlinjer