Riksgälden lämnar förslag på reglering avseende säkerheter för hantering av gruvavfall

Nyhet 8 juni 2023

Från den 1 juli 2023 krävs enligt miljöbalken att tillstånd för utvinningsverksamheter förenas med en skyldighet att ställa ekonomisk säkerhet (säkerhet) för hantering av utvinningsavfall och efterbehandling av verksamheten.

Regeringen har gett Riksgälden i uppdrag att senast den 31 maj 2023 lämna författningsförslag avseende hur storleken på säkerheten ska beräknas och vad underlaget till beräkningen ska innehålla.

Riksgäldens förslag är att beräkningen av säkerhetens storlek ska beakta:

  • prisutvecklingen på varor och tjänster,
  • de merkostnader som kan uppstå vid en oplanerad eller tidigarelagd stängning av verksamheten och med utgångspunkt i att någon annan part fullgör verksamhetens skyldigheter och utan hänsyn till intäkter från försäljning, och
  • påslag för osäkerheter som gör att säkerhetens storlek med hög sannolikhet täcker kostnaderna för fullgörandet av de skyldigheter som gäller för verksamheten.

I återrapporteringen till regeringen finns ytterligare förslag. Riksgäldens bedömning är att förslagen sammantaget innebär att mark- och miljödomstolen får ett bättre beslutsunderlag i fråga om storleken på säkerheten. Samtidigt ökar tydligheten i vilka krav som ställs i underlaget för en ansökan om tillstånd för gruvverksamhet.

Läs hela rapporten: Redovisning av uppdrag om säkerheter för utvinningsavfall (M2022/02234)

Presskontakt

Mats Lilja, pressansvarig

Riksgäldens verksamhet ska präglas av en öppenhet gentemot allmänheten och media. Rätten till insyn i myndigheters verksamhet är en grundsten i den svenska demokratin.

Vår pressfunktion hjälper dig att komma i kontakt med rätt person så att du snabbt och enkelt får svar på dina frågor. Pressfunktionen kan också förse dig med material, besvara övergripande frågor om vår verksamhet och kommande publiceringar.

Mats Lilja, pressansvarig
Presstelefon (bevakas kontorstid): 08-613 47 01, mobil 0721-561 527
E-post: Mats Lilja