Riksgälden presenterar grön obligation inför emission

Nyhet 24 augusti 2020

Riksgälden publicerar i dag investerarpresentationen om statens gröna obligation inför den kommande emissionen på omkring 20 miljarder kronor. De pengar som lånas upp ska knytas till utgifter som bidrar till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

De banker som fått i uppdrag att genomföra emissionen kommer nu att arrangera digitala möten med investerare som är intresserade av statens gröna obligation. I investerarpresentationen berättar Riksgälden och Regeringskansliet om den gröna obligationen och svensk miljö- och klimatpolitik. Efter mötena genomförs emissionen vid en lämplig tidpunkt beroende på marknadsförhållanden.

– Jag är mycket glad över att de gemensamma insatserna inom detta projekt lett till att vi nu kan presentera svenska statens gröna obligation, som kombinerar låg risk med en mörkgrön stämpel, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Som tidigare meddelats kommer den gröna obligationen att emitteras i svenska kronor och under Riksgäldens program för Euro Medium Term Notes (EMTN). Löptiden kommer att sättas i intervallet 7–10 år. Riksgälden har utsett Barclays, Danske Bank, NatWest Markets, SEB och Swedbank till ledarbanker. SEB är också strukturell rådgivare för den gröna obligationen.

Regeringen beslutade i juni om ramverket för statens gröna obligation och urvalet av utgifter i statsbudgeten som obligationen ska knytas till. Ramverket bedömdes som “mörkt grönt” – den högsta nivån – av den externa granskaren Cicero.

Se presentationen om svenska statens gröna obligation samt annat relaterat innehåll 

Kontakt

Presstelefon: +46 8 613 47 01