Nyheter, pressmeddelanden och publikationer

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,86%.

Nyhet 23 juni 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-06-24 - 2022-06-30.

Nära fyra miljarder kronor till resolutionsreserven

Nyhet 22 juni 2022 Finansiell stabilitet

Årets avgifter till resolutionsreserven har betalats in. Sammanlagt uppgick avgifterna för 2022 till 3,89 miljarder kronor.

Kravet på kapitalbas och kvalificerade skulder (MREL) – Uppfyllnad kvartal 1, 2022

Publikation 17 juni 2022 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Pressmeddelande: Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – första kvartalet 2022

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det första kvartalet 2022.

Uppfyllnad av kravet på kapitalbas och kvalificerad skuld – första kvartalet 2022

Pressmeddelande 17 juni 2022 Finansiell stabilitet

Samtliga systemviktiga banker och andra institut uppfyllde vid utgången av det första kvartalet sina krav på kapitalbas och kvalificerad skuld, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,88%.

Nyhet 16 juni 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-06-17 - 2022-06-23.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte den 1 juni 2022

Nyhet 9 juni 2022 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

I dag har protokollet från Finansiella stabilitetsrådets möte den 1 juni publicerats.

Riksgälden får ersättning i samband med statens försäljning av Orio AB (tidigare Saab Automobile Parts AB)

Nyhet 9 juni 2022 Saab, Garantier och lån

I och med Hedin Mobility Group AB:s köp av Orio AB läggs sista pusselbiten på plats för att staten ska kunna avsluta sitt engagemang i Saab Automobile.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 1,73%.

Nyhet 9 juni 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-06-10 - 2022-06-16.

Sveriges statsskuld maj 2022

Publikation 8 juni 2022 Rapport – Sveriges statsskuld
Pressmeddelande: Överskott för staten i maj 2022

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Överskott för staten i maj 2022

Pressmeddelande 8 juni 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 69,2 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 74,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av lägre skatteinkomster än beräknat, vilket delvis motverkades av att utbetalningar från myndigheter och Riksgäldens nettoutlåning...