Nyheter, pressmeddelanden och publikationer

Karolina Ekholm på SNS:seminarium om volatila elmarknader 24 november

Publikation 28 november 2022 Garantier och lån, Presentation

Presentation (endast på engelska): Volatile energy markets and financial stability risks

Riksgäldsdirektör Karolina Ekholm inledningstalade vid SNS:s seminarium "Volatila energimarknader och nya risker för den finansiella stabiliteten i Europa". Riksgälden har i uppdrag att ställa ut statliga garantier till elproducenter på elderivatmarknaden.

Kvartalsrapport 2022:3: Finansiering av kärnavfall

Publikation 25 november 2022 Rapport – Finansiering av kärnavfall

Riksgälden presenterar balansen i finansieringssystemet för kärnavfall avseende utgången av det tredje kvartalet 2022.

Statslåneräntan per den 30 november 2022

Nyhet 24 november 2022

Riksgälden har fastställt statslåneräntan per den 30 november 2022 till 1,94 procent.

Riksgälden har i dag fastställt statslåneräntan till 1,94%

Nyhet 24 november 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-11-25 - 2022-12-01.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,03%.

Nyhet 17 november 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-11-18 - 2022-11-24.

Regeringens riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2023

Publikation 11 november 2022 Statens upplåning, Riktlinjer för statsskuldens förvaltning, Statsskulden

Regeringen har den 10 november 2022 beslutat om riktlinjer för statsskuldens förvaltning under 2023.

Riksgälden ska avveckla statsskuldens valutaexponering

Nyhet 11 november 2022 Statens upplåning, Om Riksgälden, Statsskulden

Regeringen har fattat beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Riktlinjebeslutet för 2023 är i linje med Riksgäldens förslag och innebär att statsskuldens exponering i utländsk valuta ska avvecklas successivt under fyra år.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,14%.

Nyhet 10 november 2022 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2022-11-11 - 2022-11-17. För mer information ring: Backoffice 08-613 45 00

Överskott för staten i oktober 2022

Pressmeddelande 7 november 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19,0 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,0 miljarder kronor. Skatteinkomsterna var något högre än beräknat samtidigt som utbetalningarna från ett antal myndigheter var lägre. Det motverkades delvis av högre...

Sveriges statsskuld oktober 2022

Publikation 7 november 2022 Rapport – Sveriges statsskuld
Pressmeddelande: Överskott för staten i oktober 2022

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.