Nyheter, pressmeddelanden och publikationer

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,26%.

Nyhet 4 mars 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-03-05 - 2021-03-11.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal fyra 2020

Nyhet 2 mars 2021 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det fjärde kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 4 2020

Publikation 2 mars 2021 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Nyhet: Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal fyra 2020

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det fjärde kvartalet 2020.

Remissvar: Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel

Nyhet 1 mars 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av promemorian ”Nya EU-bestämmelser om tullkontroller av kontanta medel” (Fi2020/04860). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.

Högt förtroende för insättningsgarantin

Nyhet 26 februari 2021 Insättningsgarantin, Finansiell stabilitet

Närmare 60 procent av befolkningen känner till att insättningsgarantin finns för att skydda pengarna på kontot om banken eller institutet går i konkurs. Bland dem som känner till hur garantin fungerar har åtta av tio högt förtroende för att pengarna är skyddade.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,21%.

Nyhet 25 februari 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-02-26 - 2021-03-04.

Presentation av prognos för statens upplåning 2021:1

Publikation 24 februari 2021 Presentation
Pressmeddelande: Statens finanser stärks när Riksbanken återbetalar lån

Hur står det till med svensk ekonomi och hur mycket behöver staten låna de närmsta åren? Riksgälden presenterade en ny prognos på en digital pressträff den 24 februari 2021.

Statsupplåning – prognos och analys 2021:1

Publikation 24 februari 2021 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys

I rapporten Statsupplåning – prognos och analys 2021:1 presenterar Riksgälden prognoser för statens finanser och upplåning till och med 2022. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom. Dessa prognoser ligger till...

Statens finanser stärks när Riksbanken återbetalar lån

Pressmeddelande 24 februari 2021 Statens upplåning

Återhämtningen i svensk ekonomi fortsätter efter en tillfällig svacka i början av året och bidrar till att statsfinanserna stärks gradvis. Även andra faktorer får stor påverkan på statsbudgeten i år och 2022. Pandemin fortsätter prägla utvecklingen med nya finanspolitiska åtgärder som ökar...

Årsredovisning 2020

Publikation 22 februari 2021 Årsredovisning
Nyhet: Årsredovisning 2020: Ett historiskt år med ständig beredskap

Ta del av Riksgäldens årsredovisning för 2020. Den återspeglar myndighetens verksamhet under året som gått – ett år som präglades av coronapandemin.