Nyheter, pressmeddelanden och publikationer

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,00%

Nyhet 18 juli 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-07-19 - 2024-07-25.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,19%.

Nyhet 11 juli 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-07-12 - 2024-07-18.

Sveriges statsskuld juni 2024

Publikation 5 juli 2024 Rapport – Sveriges statsskuld
Pressmeddelande: Underskott för staten i juni 2024

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Underskott för staten i juni 2024

Pressmeddelande 5 juli 2024 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 40,9 miljarder kronor i juni. Det var i linje med Riksgäldens prognos, som var ett underskott på 39,8 miljarder.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,20%

Nyhet 4 juli 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-07-05 - 2024-07-11.

Remissvar: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters uppgifter inför och vid höjd beredskap

Nyhet 28 juni 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sina synpunkter på MSB:s förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om statliga myndigheters uppgifter inför och vid höjd beredskap.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,16%.

Nyhet 27 juni 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-06-28 - 2024-07-04.

Remissvar: En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap (SOU 2024:19)

Nyhet 24 juni 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "En ny beredskapssektor – för ökad försörjningsberedskap" (KN2024/00705).

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,16%.

Nyhet 20 juni 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-06-21 - 2024-06-27.

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Nyhet 19 juni 2024 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Riksgälden har skickat ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti.

...