Nyheter, pressmeddelanden och publikationer

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,18%.

Nyhet 23 september 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-09-24 - 2021-09-30.

Planerat byte i statsobligation 1063 ersätts med ren emission

Pressmeddelande 23 september 2021 Statens upplåning

Riksgälden ersätter den planerade bytesauktionen i statsobligation 1063 med att sälja obligationen i en ordinarie auktion. Riksgälden kommer att erbjuda en volym på 500 miljoner kronor i obligationen som en del av den ordinarie auktionen den 20 oktober.

Lista på viktiga samhällsfunktioner

Nyhet 17 september 2021 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på MSB:s dokument Lista på viktiga samhällsfunktioner till stöd för att identifiera samhällsviktig verksamhet (MSB 2021-09150) och har lämnat förslag på mindre justeringar i den del som rör området finansiella tjänster.

Statsskuldens förvaltning – förslag till riktlinjer 2022-2025

Publikation 17 september 2021 Statens upplåning, Statsskulden
Pressmeddelande: Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden

Varje år lämnar Riksgälden ett förslag till regeringen om hur statsskulden bör förvaltas.

Riksgälden föreslår i stort oförändrade riktlinjer för statsskulden

Pressmeddelande 17 september 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden föreslår inga väsentliga ändringar i riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden. Förslaget till riktlinjer för 2022 lämnas till Finansdepartementet i dag.

Remissvar: Förslag till upphävande av föreskrifter om periodisk rapportering av minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL)

Nyhet 16 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har ingen invändning mot förslaget i remissen.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,14%.

Nyhet 16 september 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-09-17 - 2021-09-23.

Remissvar: Ändring av direktiv om system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser

Nyhet 14 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av förslagen till ändrade direktiv för unionens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (2003/87/EG). Riksgälden har inga synpunkter på förslagen.

Remissvar: Förslag till ändring i förordning om den officiella statistiken

Nyhet 10 september 2021 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på de förslag som finns i remissen.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,12%.

Nyhet 9 september 2021 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2021-09-10 - 2021-09-16.