Nyheter, pressmeddelanden och publikationer

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,20%.

Nyhet 23 mars 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-03-24 - 2023-03-30.

Protokoll från Finansiella stabilitetsrådets möte 21 mars

Nyhet 21 mars 2023 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Finansiella stabilitetsrådet har haft ett extrainsatt möte för att diskutera riskbilden och stabilitetsläget mot bakgrund av den senaste tidens händelser på bankmarknaderna i USA och Europa.

Extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet 21 mars

Nyhet 20 mars 2023 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Tisdag den 21 mars träffas företrädare för regeringen, Riksbanken, Finansinspektionen samt Riksgälden för ett extrainsatt möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Avropa ramavtal för kortinlösen

Nyhet 20 mars 2023 Statens internbank

Riksgälden har tecknat ramavtal för kortinlösen, Swish för e-handel, betalväxlar samt betalterminaler med Nets, Swedbank och Verifone. Avtalet måste avropas senast den 30 april 2023 för att er myndighet inte ska få avbrott i sina betalningstjänster.

Remissvar: Kommissionens förslag till direktiv om insolvensrätten

Nyhet 17 mars 2023 Remisser och remissvar

Riksgälden har inga synpunkter på Europeiska kommissionens förslag till direktiv om harmonisering av vissa delar av insolvensrätten" (Ju2022/03740).

IMF:s granskning av den finansiella sektorn i Sverige är klar

Nyhet 16 mars 2023 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Under 2022 genomförde Internationella valutafonden (IMF) en granskning av den finansiella sektorn i Sverige, en så kallad FSAP (Financial Sector Assessment Program). FSAP genomförs återkommande för medlemsländer med systemviktiga finansmarknader. Senast IMF genomförde en FSAP för Sverige var 2016....

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,30%.

Nyhet 16 mars 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-03-17 - 2023-03-23.

Måttlig risk för stora förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj

Nyhet 15 mars 2023 Garantier och lån, Riskanalys – Statens garantier och utlåning

Riksgälden bedömer att risken är måttlig för stora förluster i de garantier och lån med kreditrisk som staten har ställt ut. Det är en något högre risknivå jämfört med föregående år. Det visar Riksgäldens årliga riskanalys av statens samlade garantier och lån.

Statens garantier och utlåning – en riskanalys 2023

Publikation 15 mars 2023 Garantier och lån, Riskanalys – Statens garantier och utlåning

Riksgälden publicerar årligen en riskanalys om statens garantier och utlåning. Rapporten tas fram tillsammans med Exportkreditnämnden, Boverket, Sida, Centrala studiestödsnämnden samt övriga berörda myndigheter.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,57%.

Nyhet 9 mars 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-03-10 - 2023-03-16.