Nyheter, pressmeddelanden och publikationer

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,05%.

Nyhet 9 juli 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-07-10 - 2020-07-16.

Remissvar: Ändringar i skattelagar till följd av resolutionsregelverket

Nyhet 8 juli 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utkastet till lagsrådsremiss: Vissa ändringar i skattelagstiftningen till följd av resolutionsregelverket (Dnr Fi2020/02198/S1).

Remiss: Ändrade föreskrifter om insättningsgarantin

Nyhet 7 juli 2020 Insättningsgarantin, Remisser och remissvar

Idag skickar Riksgälden ut ett remissförslag om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti. Ändringarna innebär att det införs bestämmelser om det högsta ersättningsbeloppet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti.

Underskott för staten i juni 2020

Pressmeddelande 7 juli 2020 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 56,5 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 70,5 miljarder kronor. Skillnaden beror till större delen på högre skatteinkomster än beräknat.

Sveriges statsskuld juni 2020

Publikation 7 juli 2020 Rapport – Sveriges statsskuld
Pressmeddelande: Underskott för staten i juni 2020

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,05%.

Nyhet 2 juli 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-07-03 - 2020-07-09.

Remissvar: Betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

Nyhet 29 juni 2020 Finansiell stabilitet, Remisser och remissvar

Riksgälden välkomnar genomförandet av EU:s nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag i svensk rätt. (Fi2020/00993/V)

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,01%.

Nyhet 25 juni 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-06-26 - 2020-07-02.

Riksgälden föreslår en reviderad modell för beräkning av insättningsgarantiavgiften

Nyhet 22 juni 2020 Insättningsgarantin

I dag skickar Riksgälden ut en remiss om ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (2016:2) om insättningsgaranti. I remissen föreslås en reviderad modell för beräkningen av insättningsgarantiavgiften.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,03%.

Nyhet 18 juni 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-06-19 - 2020-06-25.