Nyheter, pressmeddelanden och publikationer

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%.

Nyhet 3 december 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-12-04 - 2020-12-10.

Nytt ramavtal för laddningsbara kort

Nyhet 30 november 2020 Statens internbank

Riksgälden har tecknat ramavtal med Swedbank och Ica Banken för laddningsbara korttjänster.

Svenska bankers krisberedskap – Uppfyllnad av MREL-kravet kvartal 3 2020

Publikation 30 november 2020 Finansiell stabilitet, Rapport – MREL
Nyhet: Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal tre 2020

Riksgälden redovisar hur de systemviktiga bankerna och instituten levde upp till de ställda MREL-kraven vid utgången av det tredje kvartalet 2020.

Bankernas uppfyllnad av krav på nedskrivningsbara skulder – kvartal tre 2020

Nyhet 30 november 2020 Finansiell stabilitet

Samtliga banker uppfyllde vid utgången av det tredje kvartalet sina krav på nedskrivningsbara skulder, så kallade MREL-krav. Det visar Riksgäldens nya kvartalsrapport som publiceras i dag.

Finansiella stabilitetsrådet träffas 4 december

Nyhet 27 november 2020 Om Riksgälden, Finansiell stabilitet

Fredagen den 4 december träffas företrädare för regeringen, Finansinspektionen, Riksbanken samt Riksgälden för ett möte i Finansiella stabilitetsrådet.

Statslåneräntan per den 30 november 2020

Nyhet 26 november 2020

Statslåneräntan per den 30 november 2020 är fastställd till -0,10 procent

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,10%

Nyhet 26 november 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-11-27 - 2020-12-03.

Riksgälden får uppdrag att vidta förberedande åtgärder för att kunna ställa ut statliga gröna kreditgarantier

Nyhet 24 november 2020 Garantier och lån

I samband med regeringens presentation av budgetpropositionen för 2021 föreslogs statliga kreditgarantier till gröna investeringar. De statliga garantierna syftar till att möjliggöra fler stora industriinvesteringsprojekt i Sverige som bidrar till att nå målen i miljömålssystemet och det...

Planerat tekniskt underhåll på Riksgäldens webbplats

Nyhet 20 november 2020 Om Riksgälden, Press och publicerat

Villkor för byte till ny 25-årig statsobligation SGB 1063

Pressmeddelande 20 november 2020 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder byten till den nya 25-åriga statsobligationen SGB 1063 från SGB 1053 för att bygga upp den utestående volymen. Bytesauktionen hålls den 11 december 2020.