Nyheter, pressmeddelanden och publikationer

Statsskulden fortsatte att minska 2019

Nyhet 21 februari 2020 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden lämnar i dag underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2019 till regeringen. Året präglades av en fortsatt minskande statsskuld, ännu lägre räntor, ansträngd likviditet på statspappersmarknaden och ökat fokus på hållbarhet.

Villkor för byte till ny tioårig statsobligation SGB 1062

Pressmeddelande 21 februari 2020 Statens upplåning

Riksgälden introducerar en ny tioårig statsobligation, SGB 1062, i mars 2020. I den första auktionen emitteras 2 miljarder kronor och därefter erbjuds byten till SGB 1062 för totalt 4 miljarder kronor.

Årsredovisning 2019: Fortsatt starka statsfinanser

Nyhet 21 februari 2020 Om Riksgälden

Fortsatt sjunkande statsskuld och en stark svensk ekonomi har präglat 2019. Växandehot från omvärlden har samtidigt ställt fortsatta krav på Riksgäldens säkerhetsarbete. I dag överlämnar Riksgälden sin årsredovisning till regeringen.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,08%.

Nyhet 20 februari 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-02-21 - 2020-02-27.

Underskott i statsbudgeten när ekonomin mattas

Pressmeddelande 18 februari 2020 Statens upplåning

Avmattningen i ekonomin blir allt tydligare och budgetsaldot tyngs av uttag av pengar som placerats på skattekontot. Sammantaget vänder statsbudgeten till underskott i år. Riksgäldens plan att öka obligationsupplåningen ligger fast.

Remissvar: Förslag till lagändring i riksbankslagen

Nyhet 14 februari 2020 Remissvar

Riksgälden har yttrat sig över den lagändring som Riksbanken har föreslagit (dnr 2020-00113). Riksgälden har inget att invända mot förslaget.