Nyheter, pressmeddelanden och publikationer

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,93%.

Nyhet 28 september 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-09-29 - 2023-10-05.

Riksgäldskommentar: Förutsättningar för skuldförvaltning på lång sikt

Nyhet 22 september 2023 Publikation, Riksgäldskommentar

Statsskulden fyller en viktig funktion i samhällsekonomin på flera sätt. Det är vanskligt att tala om en optimal storlek på skulden, men såväl en alltför låg som en alltför hög skuld kan innebära utmaningar.

För förvaltningen av statsskulden finns det flera skäl att analysera förutsättningarna på lång sikt. Till exempel eftersom större förändringar ibland inte blir synliga förrän längre fram i tiden. Men också för att se vilka typer av strategival som kan följa av dessa förändringar. Denna kommentar beaktar därför tre scenarier för skuldens utveckling och förvaltning fram till 2034, givet dagens finanspolitiska ramverk och Riksgäldens riktlinjer och strategi.

Här kan du läsa hela Riksgäldskommentar nr 3 2023: Förutsättningar för skuldförvaltning på lång sikt

Riksgäldskommentar är en serie korta skrifter där Riksgäldens medarbetare bidrar till att fördjupa kunskapen inom ett aktuellt ämne. Riksgäldskommentar 3 2023 belyser att utmaningen för statsskuldsförvaltningen kommande år i stor utsträckning kommer att handla om att hitta den avvägning mellan...

Riksgäldens riktlinjeförslag: Riksgälden föreslår oförändrad styrning av statsskulden för 2024

Pressmeddelande 22 september 2023 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden föreslår att regeringen låter riktvärdena för statsskuldens sammansättning och löptid ligga fast under 2024. Men med en fortsatt låg statsskuld kan det därefter bli aktuellt att justera riktlinjerna för förvaltningen av statsskulden.

Remissvar - Statliga inrapporteringskoder (S-koder) för Utbetalningsmyndigheten och systemet med transaktionskonto

Nyhet 22 september 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Statliga inrapporteringskoder (S-koder) för Utbetalningsmyndigheten och systemet med transaktionskonto (ESV 2023-07262)

Remissvar: Förslag på förordningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS

Nyhet 21 september 2023 Om Riksgälden, Remisser och remissvar

Riksgälden har tagit del av Naturvårdsverkets förslag på ändringar i svensk rätt kopplat till EU-kommissionens förslag på ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS (KN2023/02736)

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,86%.

Nyhet 21 september 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-09-22 - 2023-09-28.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,85%.

Nyhet 14 september 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-09-15 - 2023-09-21.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,80%.

Nyhet 7 september 2023 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2023-09-08 - 2023-09-14.

Sveriges statsskuld augusti 2023

Publikation 7 september 2023 Rapport – Sveriges statsskuld
Pressmeddelande: Överskott för staten i augusti 2023

I rapporten "Sveriges statsskuld" redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.