Nyheter, pressmeddelanden och publikationer

Årsredovisning 2023: Låg statsskuld och fortsatt överskott för staten

Nyhet 22 februari 2024 Om Riksgälden, Årsredovisning

Riksgäldens årsredovisning beskriver ännu ett år med överskott i statsfinanserna och en statsskuld som var den lägsta på över 50 år. Men 2023 präglades också av en svagare ekonomisk konjunktur och en ökad hotbild mot Sverige.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,41%.

Nyhet 22 februari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-02-23 - 2024-02-29.

Statsupplåning - prognos och analys 2024:1

Publikation 22 februari 2024 Rapport – Statsupplåning, prognos och analys
Pressmeddelande: Staten går mot underskott och statsskulden växer

I rapporten presenteras prognoser för den ekonomiska utvecklingen och statens budgetsaldo åren 2024–2025. Utifrån dessa beräknar Riksgälden statens upplåningsbehov och tar fram en plan för upplåningen som också redovisas i rapporten. Riksgälden lånar dels för att täcka underskott i statsbudgeten...

Staten går mot underskott och statsskulden växer

Pressmeddelande 22 februari 2024 Statens upplåning

Efter tre år i rad med budgetöverskott för staten räknar Riksgälden med underskott både i år och nästa år. Det innebär att statsskulden ökar från en låg nivå. Mot bakgrund av det större lånebehovet höjer Riksgälden obligationsupplåningen.

Ny avdelningschef för Finansiell stabilitet

Pressmeddelande 21 februari 2024 Finansiell stabilitet

I dag börjar Fredrik Bystedt som avdelningschef för Finansiell stabilitet på Riksgälden.

Statsskulden fortsatte att minska 2023

Nyhet 16 februari 2024 Statens upplåning, Statsskulden

Statsfinanserna fortsatte att utvecklas överraskande starkt 2023 och statsskulden ser vid årets slut ut att vara den lägsta sedan mitten av 1960-talet. Det tredje året i rad med budgetöverskott innebar att Riksgäldens upplåning sett över året enbart gick till att ersätta gamla lån som förföll.

Statsskuldens förvaltning - underlag för utvärdering 2023

Publikation 16 februari 2024 Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning

Ett av Riksgäldens huvuduppdrag är att förvalta statsskulden. Målet är att långsiktigt minimera kostnaden för statsskulden samtidigt som risken beaktas.

Villkor för byte av realobligation 3109 mot 3113

Pressmeddelande 16 februari 2024 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder en marknadsvårdande bytesauktion i realobligation 3109 med förfall den 1 juni 2025 i syfte att minska den utestående volymen innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionen äger rum den 8 mars.

Riksgälden har idag fastställt statslåneräntan till 2,37%.

Nyhet 15 februari 2024 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2024-02-16 - 2024-02-22.

Remissvar: Kompletterande författningsförslag till Utbetalningsmyndigheten

Nyhet 14 februari 2024 Remisser och remissvar

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på promemorian "Kompletterande författningsförslag till Utbetalningsmyndigheten" (Fi2023-00880)