Nyheter, pressmeddelanden och publikationer

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,06%.

Nyhet 17 september 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-09-18 - 2020-09-24.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,04%.

Nyhet 10 september 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-09-11 - 2020-09-17.

Sveriges statsskuld augusti 2020

Publikation 7 september 2020 Rapport – Sveriges statsskuld
Pressmeddelande: Överskott för staten i augusti 2020

I rapporten Sveriges statsskuld redovisar Riksgälden statsskuldens sammansättning vid utgången av varje månad. Även utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet) redovisas varje månad.

Överskott för staten i augusti 2020

Pressmeddelande 7 september 2020 Statens upplåning, Statsskulden

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 19,8 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett underskott på 26,7 miljarder kronor. Skillnaden beror bland annat på högre skatteinkomster än beräknat och att omställningsstödet till företag inte har nyttjats i väntad omfattning.

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till 0,02%.

Nyhet 3 september 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-09-04 - 2020-09-10.

Upphandling av laddningsbara kort pågår

Nyhet 2 september 2020 Statens internbank

Laddningsbara kort minskar myndigheternas behov av kontanter och ger lägre adminstrationskostnader för staten.

Stor efterfrågan när Riksgälden emitterar grön obligation

Pressmeddelande 1 september 2020 Statens upplåning

Riksgälden lånade i dag upp 20 miljarder kronor genom att för första gången emittera en grön obligation. Pengarna ska kopplas till utgifter i statsbudgeten som bidrar till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

Remissvar: Förslag till ny pelare 2-metod för marknadsrisker utanför handelslagret

Nyhet 31 augusti 2020 Remisser och remissvar

Riksgälden ställer sig positivt till Finansinspektionens förslag på en ny pelare 2-metod för att bedöma kapitalpåslaget för marknadsrisker utanför handelslagret.

Statistik gällande utlåning under Företagsakuten

Nyhet 31 augusti 2020 Garantier och lån, Covid-19

Riksgälden har, under sitt uppdrag att implementera ett garantiprogram för nyutlåning till små och medelstora företag, garanterat lån om 1 451 miljoner kronor av total utlåning om 2 073 miljoner kronor till och med vecka 32 (7 augusti 2020).

Riksgälden har fastställt statslåneräntan till -0,02%.

Nyhet 27 augusti 2020 Statslåneränta

Denna räntesats gäller för perioden 2020-08-28 - 2020-09-03.