Utfallet för statens betalningar augusti 2024

Kalenderhändelse 6 september 2024 08:00

Riksgälden redovisar varje månad utfallet för nettot av statens in- och utbetalningar (nettolånebehovet).