Nyheter och pressmeddelanden om Statens upplåning

Överskott för staten i juli 2022

Pressmeddelande 5 augusti 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 15,4 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett underskott på 0,5 miljarder kronor. Skillnaden förklaras framför allt av högre skatteinkomster samtidigt som Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat.

Underskott för staten i juni 2022

Pressmeddelande 7 juli 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 30,5 miljarder kronor i juni. Det var ett mindre underskott än Riksgäldens prognos på 34,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras framför allt av att Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat.

Överskott för staten i maj 2022

Pressmeddelande 8 juni 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 69,2 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 74,3 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av lägre skatteinkomster än beräknat, vilket delvis motverkades av att utbetalningar från myndigheter och Riksgäldens nettoutlåning...

Mindre överskott i Sveriges statsbudget

Pressmeddelande 24 maj 2022 Statens upplåning

Lägre tillväxt i ekonomin, ökade statliga utgifter och ett utflöde av kapital från skattekontot tynger statens budget. Samtidigt ger högre inflation ökade inkomster från moms. Sammantaget räknar Riksgälden nu med lägre överskott för staten 2022 och 2023 än i förra prognosen och därmed ett större...

Underskott för staten i april 2022

Pressmeddelande 6 maj 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 16,0 miljarder kronor i april. Riksgäldens prognos var ett underskott på 7,4 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av högre utbetalningar från myndigheter och lägre skatteinkomster än beräknat.

Villkor för byte till statsobligation SGB 1065

Pressmeddelande 5 maj 2022 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder ett byte till nominell obligation SGB 1065 den 2 juni.

Regeringens utvärdering av statens skuldförvaltning 2017-2021

Nyhet 26 april 2022 Statens upplåning, Statsskulden

Statsskulden har fortsatt att minska under de fem senaste åren. Även statens lånebehov har minskat och upplåningskostnaden har varit historiskt låg. Det visar regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning för perioden 2017–2021, som överlämnats till riksdagen.

Överskott för staten i mars 2022

Pressmeddelande 7 april 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 23,4 miljarder kronor i mars. Riksgäldens prognos var ett överskott på 19,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av att Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat. Samtidigt var både skatteinkomster och myndighetsutbetalningar högre än...

Överskott för staten i februari 2022

Pressmeddelande 7 mars 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 85,6 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 74,2 miljarder kronor. Skillnaden förklaras framför allt av högre skatteinkomster.

Stark ekonomi ger större budgetöverskott och lägre statsskuld

Pressmeddelande 24 februari 2022 Statens upplåning

Tillväxten i svensk ekonomi väntas bli god 2022, trots en svacka i början av året. Det bidrar till ytterligare stärkta statsfinanser och minskad statsskuld. Det ger även ett lägre lånebehov för staten och Riksgälden drar därför ner utbudet av statspapper.

Stärkta statsfinanser och minskad statsskuld 2021

Nyhet 18 februari 2022 Statens upplåning, Rapport – Utvärdering av statsskuldens förvaltning, Statsskulden

Riksgälden lämnar i dag underlag för utvärdering av statsskuldens förvaltning 2021 till regeringen. Året präglades av en överraskande snabb ekonomisk återhämtning som bidrog till överskott i statens budget, lägre upplåning och en minskande statsskuld.

Överskott för staten i januari 2022

Pressmeddelande 7 februari 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 0,8 miljarder kronor i januari. Riksgäldens prognos var ett underskott på 0,5 miljarder kronor.

Statens budgetöverskott blev 78 miljarder kronor 2021

Pressmeddelande 11 januari 2022 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar, tillika statens budgetsaldo, resulterade i ett överskott på 78 miljarder kronor för 2021. Riksgäldens prognos var ett överskott på 22 miljarder kronor.

Överskott för staten i november 2021

Pressmeddelande 7 december 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 37,6 miljarder kronor i november. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,6 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av att utbetalningarna från myndigheter var lägre än väntat.

Riksgälden publicerar rapport om statens gröna obligation

Pressmeddelande 22 november 2021 Statens upplåning

I dag publicerar Riksgälden en rapport över hur pengarna som lånades upp med statens gröna obligation har fördelats och på vilket sätt de bidrar till Sveriges miljö- och klimatmål.

NatWest Markets slutar som återförsäljare av svenska statsobligationer

Nyhet 8 november 2021 Statens upplåning

NatWest Markets N.V. har meddelat Riksgälden att man säger upp återförsäljaravtalet i statsobligationer per den 8 november 2021.

Överskott för staten i oktober 2021

Pressmeddelande 5 november 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 3,3 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett underskott på 14,1 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av att utbetalningarna från myndigheter och Riksgäldens nettoutlåning var lägre än väntat.

Statsskuldens riktlinjer oförändrade – Riksgälden ges förutsättningar för planering av ytterligare gröna obligationer

Nyhet 4 november 2021 Statens upplåning, Statsskulden

Regeringen har fattat beslut om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. Regeringen avser att fatta beslut i början av 2022 som ger Riksgälden möjlighet att emittera ytterligare statliga gröna obligationer.

Snabbare återhämtning ger minskat lånebehov för staten

Pressmeddelande 27 oktober 2021 Statens upplåning

Sveriges ekonomi och statsfinanser återhämtar sig snabbare än väntat från pandemin. Statens lånebehov minskar därmed ytterligare och Riksgälden drar ned obligationsupplåningen i såväl kronor som utländsk valuta. Statsskulden vänder nedåt i år och fortsätter att minska under 2022 och 2023.

Överskott för staten i september 2021

Pressmeddelande 7 oktober 2021 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 11,5 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett överskott på 14,2 miljarder kronor. Skillnaden förklaras av att skatteinkomsterna var lägre än väntat samtidigt som utbetalningarna från myndigheter var högre. Detta motverkades delvis...