Nyheter och pressmeddelanden om Statens upplåning

Statens budgetöverskott blev 112 miljarder kronor 2019

Pressmeddelande 10 januari 2020 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar, tillika statens budgetsaldo, resulterade i ett överskott på 112 miljarder kronor för 2019. Riksgäldens prognos från oktober var ett överskott på 113 miljarder kronor.

Villkor för byten till ny realobligation SGB IL 3114

Pressmeddelande 12 december 2019 Statens upplåning

Riksgälden introducerar en ny realobligation – SGB IL 3114 X% 1 Juni 30 – i februari 2020. Auktionsvillkor och kupong publiceras torsdagen den 30 januari kl. 16.20.

Överskott för staten i november 2019

Pressmeddelande 6 december 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 25,2 miljarder kronor i november i år. Riksgäldens prognos var ett överskott på 16,9 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på högre skatteinkomster än väntat.

Riksgälden håller valutaexponering oförändrad

Nyhet 3 december 2019 Statens upplåning, Statsskulden

Riksgälden upphör, i enlighet med gällande riktlinjer för statsskuldens förvaltning, med de köp av utländsk valuta som tidigare gjorts i syfte att minska valutaexponeringen i statsskulden.

Replik: Riskabelt att bolagisera budgetutgifter

Nyhet 15 november 2019 Statens upplåning, Om Riksgälden

Infrastrukturinvesteringar som skapar nytta för samhällsekonomin ska kunna genomföras. Men skapandet av ett statligt investeringsbolag skulle få oönskade följder, skriver riksgäldsdirektör Hans Lindblad i en debattreplik i Dagens Industri om finansiering av infrastrukturinvesteringar.

Statsskuldens exponering i utländsk valuta hålls oförändrad

Nyhet 14 november 2019 Statens upplåning, Statsskulden

Regeringen beslutade i dag om riktlinjer för hur statsskulden ska förvaltas. I enlighet med Riksgäldens förslag ska statsskuldens exponering i utländsk valuta lämnas oförändrad och löptiden styras mot ett gemensamt mål för hela statsskulden.

Överskott för staten i oktober 2019

Pressmeddelande 7 november 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 31,9 miljarder kronor i oktober. Riksgäldens prognos var ett överskott på 30,2 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre nettoutlåning än beräknat.

Inbromsning i ekonomin och ökad upplåning från 2020

Pressmeddelande 23 oktober 2019 Statens upplåning

Svensk ekonomi mattas av och statsbudgeten väntas vända till underskott från och med nästa år. Underskottet tillsammans med stora obligationsförfall gör att statens lånebehov växer. Riksgälden ökar därför gradvis upplåningen med början i januari 2020.

Villkor för byten i realobligation SGB IL 3102

Pressmeddelande 18 oktober 2019 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3102 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 15, 18 och 19 november.

Underskott för staten i september 2019

Pressmeddelande 7 oktober 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 3,6 miljarder kronor i september. Riksgäldens prognos var ett överskott på 5,0 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på lägre skatteinkomster än beräknat.

Riksgälden utser rådgivare för statlig grön obligation

Nyhet 3 oktober 2019 Statens upplåning

Riksgälden har utsett SEB till särskild rådgivare för statens gröna obligation, som kommer att emitteras vid ett tillfälle under 2020. De pengar som lånas upp i emissionen ska kopplas till utvalda budgetutgifter för gröna investeringar och projekt.

Riksgälden föreslår översyn av statsskuldens valutaexponering

Pressmeddelande 16 september 2019 Statens upplåning

Förutsättningarna för statsskuldsförvaltningen de närmsta åren präglas av en fortsatt liten statsskuld, ansträngd likviditet på statspappersmarknaden och ökat fokus på hållbarhet. Det framgår av Riksgäldens förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning.

Överskott för staten i augusti 2019

Pressmeddelande 6 september 2019 Statens upplåning, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 30,1 miljarder kronor i augusti. Riksgäldens prognos var ett överskott på 25,7 miljarder kronor. Högre skatteinkomster än väntat var den främsta orsaken till prognosavvikelsen.

Riksgälden kommenterar frågan om lån på upp mot 100 år

Nyhet 27 augusti 2019 Statens upplåning

Mot bakgrund av dagens låga ränteläge – även på lån som är bundna på mycket lång tid – prövar Riksgälden om det finns skäl och förutsättningar för Sverige att ge ut obligationer med längre löptider, som exempelvis 100 år.

Villkor för byten i realobligation SGB IL 3102

Pressmeddelande 23 augusti 2019 Statens upplåning

Riksgälden erbjuder marknadsvårdande bytesauktioner i realobligation 3102 i syfte att minska den utestående volymen till ungefär 25 miljarder kronor innan den återstående löptiden blir kortare än ett år. Bytesauktionerna äger rum den 20, 23 och 24 september.

Överskott för staten i juli 2019

Pressmeddelande 7 augusti 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 28,2 miljarder kronor i juli. Riksgäldens prognos var ett överskott på 34,6 miljarder kronor. Överskottet i juli beror till stor del på att Riksbanken, som planerat, återbetalade lån i utländsk valuta motsvarande 22,8 miljarder kronor till...

Riksgälden ska ge ut gröna obligationer senast 2020

Pressmeddelande 18 juli 2019 Statens upplåning

Riksgälden har fått i uppdrag av regeringen att senast under 2020 genomföra en emission av statliga gröna obligationer, det vill säga obligationer som finansierar utgiftsposter i statens budget som går till hållbara investeringar och projekt. Nu inleds arbetet med att ta fram ett ramverk för de...

Underskott för staten i juni 2019

Pressmeddelande 5 juli 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett underskott på 24,8 miljarder kronor i juni. Riksgäldens prognos var ett underskott på 25,5 miljarder kronor. Utfallet var därmed ungefär i linje med prognosen

Stort överskott 2019 och mindre underskott 2020

Pressmeddelande 18 juni 2019 Statens upplåning

Trots att den svenska ekonomin växer allt långsammare visar statsbudgeten ändå ett fortsatt stort överskott i år eftersom Riksbanken beslutat att betala tillbaka en del av lånen för valutareserven. Nästa år räknar Riksgälden med ett mindre underskott i budgeten än tidigare väntat. Det innebär att...

Överskott för staten i maj 2019

Pressmeddelande 10 juni 2019 Statens upplåning, Statsskulden, Utfall

Statens betalningar resulterade i ett överskott på 64,2 miljarder kronor i maj. Riksgäldens prognos var ett överskott på 40,2 miljarder kronor. Skillnaden beror främst på att Riksbanken återbetalat valutalån som de lånat av Riksgälden.