Karolina Ekholm på Arena Idé - Är expansiv finanspolitik möjlig?

Publikation 24 januari 2023

Den 17 januari samtalade riksgäldsdirektör Karolina Ekholm med Elinor Odeberg, chefsekonom Arena Idé, om finanspolitikens förutsättningar i rådande ränte- och konjunkturläge. Karolina Ekholm hade en inledande presentation.

Se presentationen här: Är expansiv finanspolitik möjlig?