Presentation av prognos för statens upplåning 2022:3

Publikation 27 oktober 2022

Hur står det till med svensk ekonomi och hur mycket behöver staten låna de närmsta åren? Riksgälden presenterade en ny prognos på en pressträff den 27 oktober 2022.

Presentation: Minskat budgetöverskott ökar lånebehovet

Pressmeddelande: Minskat överskott i statens budget ökar lånebehovet