Presentation av prognos för statens upplåning 2023:1

Publikation 23 februari 2023

Hur står det till med svensk ekonomi och hur mycket behöver staten låna de närmsta åren? Riksgälden presenterade en ny prognos på en pressträff den 23 februari 2023.

Presentation: Ökad upplåning när statsbudgeten visar underskott

Ökad upplåning när statsbudgeten visar underskott