Statsupplåning - prognos och analys 2024:1

Publikation 22 februari 2024

I rapporten presenteras prognoser för den ekonomiska utvecklingen och statens budgetsaldo åren 2024–2025. Utifrån dessa beräknar Riksgälden statens upplåningsbehov och tar fram en plan för upplåningen som också redovisas i rapporten. Riksgälden lånar dels för att täcka underskott i statsbudgeten (nettolånebehovet), dels för att återbetala lån som förfaller.

Rapport: Statsupplåning - Prognos och analys 2024:1

Pressmeddelande: Staten går mot underskott och statsskulden växer