Statsupplåning - prognos och analys 2023:2

Publikation 25 maj 2023

I rapporten presenteras prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2023–2024. I det första avsnittet beskrivs prognosen för den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom dem. Dessa prognoser ligger till grund för planen för upplåningen som behandlas i rapportens sista avsnitt. Rapporten tar hänsyn till utvecklingen fram till den 10 maj 2023.

Rapport: Statsupplåning - prognos och analys 2023:2
Se pressträffen där Riksgälden presenterar prognos och låneplan
Power point-presentationen från pressträffen

Pressmeddelande: Gradvis ökad upplåning i statsobligationer