Statsupplåning – prognos och analys 2021:3

Publikation 27 oktober 2021

I rapporten Statsupplåning – prognos och analys 2021:3 presenterar Riksgälden prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2022–2023. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom dem. Dessa prognoser ligger till grund för upplåningen som behandlas i rapportens sista avsnitt.

Rapport: Statsupplåning – prognos och analys 2021:3

Pressmeddelande: Snabbare återhämtning ger minskat lånebehov för staten

PowerPoint-presentation