Pressträff 23 februari: Prognos för statens finanser och upplåning

Hur påverkar hög inflation, stigande räntor och energikris ekonomin? Hur utvecklas statsfinanserna och hur ser statens lånebehov ut framöver? Följ livesändningen den 23 februari kl. 10.00 när Riksgälden presenterar årets första prognos för statens upplåningsbehov.

Riksgälden presenterar prognoser för statens finanser och upplåning tre gånger per år. Den 23 februari presenterades årets första prognos av riksgäldsdirektör Karolina Ekholm och avdelningscheferna för Ekonomisk Analys respektive Skuldförvaltning, Erika Färnstrand Damsgaard och Klas Granlund.

Ta del av Powerpoint-presentationen

Pressmeddelande 23 februari: Ökad upplåning när statsbudgeten visar underskott

Rapporten Statsupplåning – prognos och analys 2023:1