Statsupplåning – prognos och analys 2021:2

Publikation 27 maj 2021

I rapporten Statsupplåning – prognos och analys 2021:2 presenterar Riksgälden prognoser för statens finanser och upplåning för åren 2021–2022. I det första avsnittet beskrivs den ekonomiska utvecklingen. Därefter redovisas prognoser för statsbudgeten och analysen bakom dem. Dessa prognoser ligger till grund för upplåningen som behandlas i rapportens sista avsnitt.

Rapport: Statsupplåning – prognos och analys 2021:2

Pressmeddelande: Stark ekonomisk återhämtning minskar statens lånebehov

Presentation: Stark ekonomisk återhämtning minskar statens lånebehov