Årsredovisning

Årsredovisning 2020

Publikation 22 februari 2021 Årsredovisning
Nyhet: Årsredovisning 2020: Ett historiskt år med ständig beredskap

Ta del av Riksgäldens årsredovisning för 2020. Den återspeglar myndighetens verksamhet under året som gått – ett år som präglades av coronapandemin.

Årsredovisning 2019

Publikation 21 februari 2020 Årsredovisning
Nyhet: Fortsatt starka statsfinanser

Årsredovisningen ska återspegla Riksgäldens verksamhet under året som gått.

Riksgäldens årsredovisning

Publikation 22 februari 2018 Årsredovisning

Årsredovisning 2015

Publikation 22 februari 2016 Årsredovisning

Årsredovisning 2014

Publikation 23 februari 2015 Årsredovisning

Årsredovisning 2013

Publikation 21 februari 2014 Årsredovisning

Årsredovisning 2012

Publikation 22 februari 2013 Årsredovisning

Årsredovisning 2011

Publikation 22 februari 2012 Årsredovisning

Årsredovisning 2010

Publikation 22 februari 2010 Årsredovisning

Årsredovisning 2009

Publikation 22 februari 2009 Årsredovisning

Revisionsberättelse för 2008

Publikation 31 december 2008 Årsredovisning

Årsredovisning 2008

Publikation 30 december 2008 Årsredovisning

Årsredovisning 2007

Publikation 26 februari 2007 Årsredovisning

Årsredovisning 2006

Publikation 26 februari 2006 Årsredovisning

Årsredovisning 2005 - resultatredovisning

Publikation 18 december 2005 Årsredovisning

Riksgäldskontorets årsredovisning för 2005 Resultatredovisning.

Årsredovisning 2005 - finansiell redovisning

Publikation 18 december 2005 Årsredovisning

Årsredovisning för 2005 Finansiell redovisning.

Årsredovisning 2005 - utvärderingsrapport

Publikation 18 december 2005 Årsredovisning

Årsredovisning för 2005 Underlag för utvärdering av statsskuldsförvaltningen.