Årsredovisning 2020

Publikation 22 februari 2021

Ta del av Riksgäldens årsredovisning för 2020. Den återspeglar myndighetens verksamhet under året som gått – ett år som präglades av coronapandemin.

Nyhet: Årsredovisning 2020: Ett historiskt år med ständig beredskap