Årsredovisning 2019

Publikation 21 februari 2020

Årsredovisningen ska återspegla Riksgäldens verksamhet under året som gått.

Nyhet: Fortsatt starka statsfinanser