Årsredovisning 2020: Ett historiskt år med ständig beredskap

Nyhet 22 februari 2021

Statsskulden ökade snabbt i början av coronakrisen men nivån som andel av BNP i slutet av året var fortsatt låg sett ur både ett historiskt och ett internationellt perspektiv. I dag överlämnar Riksgälden sin årsredovisning till regeringen – ett år som präglats av pandemin.

Virusutbrottet påverkade de svenska statsfinanserna. Den ekonomiska nedgången har varit djup men inte lika illa som Riksgälden och andra prognosinstitut först trodde. Statens lånebehov blev inte heller lika stort som befarat. Statsskulden hamnade på 1 280 miljarder kronor, 168 miljarder högre än året före. Mätt som andel av BNP ökade statsskulden från 22 procent till 26 procent.

– Vi blickar tillbaka på ett unikt år. Riksgälden agerade snabbt när coronaviruset bröt ut. Vi har bidragit till att mota de ekonomiska effekter som följt av pandemin, samtidigt som vår ordinarie verksamhet har rullat på. Det är viktigt att ständigt vara redo, agera och vidta de åtgärder som krävs för att trygga svensk ekonomi och värna finansiell stabilitet, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Nya uppdrag med anledning av coronakrisen

Riksgälden fick nya regeringsuppdrag som till exempel Företagsakuten – en åtgärd för att hjälpa små och medelstora företag som drabbats ekonomiskt av pandemin. Myndigheten fick också i uppdrag att ställa ut statliga kreditgarantier till flygindustrin. Nya digitala arbetssätt tog form eftersom majoriteten av medarbetarna har jobbat hemifrån sedan mitten av mars för att förhindra smittspridning och därmed värna Riksgäldens förmåga att upprätthålla samhällsviktiga uppdrag.

Året som gått – ett axplock

  • Statens lånebehov växte snabbt när pandemin bröt ut. Riksgälden mötte detta genom att öka upplåningen i alla typer av statspapper och genom att introducera en ny 25-årig statsobligation.
  • Myndigheten publicerade under året tre statsupplåningsrapporter med prognoser för den ekonomiska utvecklingen.
  • Riksgälden ställde ut en kreditgaranti om 1,5 miljarder kronor till SAS samt en kreditgaranti om 180 miljoner kronor till Braathens Regional Airways. I slutet av året återbetalade SAS lånet och kreditgarantin är därmed avslutad.
  • 71 banker och kreditinstitut har tecknat avtal med Riksgälden för att kunna ta del av garantier inom Företagsakuten till ett totalt värde av 39 miljarder kronor.
  • Myndigheten höjde sin beredskap för att hantera eventuella problem inom det finansiella systemet under pandemin och hade också tät kontakt med övriga stabilitetsvårdande myndigheter.
  • Riksgälden emitterade för första gången en grön obligation. Volymen uppgick till 20 miljarder.
  • Arbetet med att framtidssäkra den statliga betalningsmodellen fortsatte under året.
  • Myndigheten har fortsatt att stärka medarbetarnas kompetens i totalförsvarsfrågor.

– Riksgäldens medarbetare är vår främsta tillgång. Vi har regelbundet följt upp medarbetarnas arbetssituation och hälsa kopplat till hemarbete. Fler friskvårdstimmar och nya mötesrutiner är exempel på åtgärder under året för att säkra bra balans i den nya arbetsmiljön, säger Hans Lindblad.

Ta del av Riksgäldens årsredovisning för 2020